Kan du lova att bussresor betalas med enbart skattepengar så det blir en rättighet och inte en lyx att åka buss?

 1. Vi ser gärna att fler åker buss, men vi vill inte införa avgiftsfria bussresor. Vi ser istället att de skattepengarna kan läggas på andra saker så som en utbyggd primärvård och satsningar på arbetsmiljön i landstinget.

  NEJ
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 2. Sörmländska kollektivtrafiken är subventionerad med skattemedeltill cirka 50 procent. Nu strävar vi efter att fler ska åka buss, men resurserna räcker ju bara till hälften så mycket som idag – om det blir gratis. Det blir också ojämlikt till alla dem som av olika skäl inte kan åka kollektivt.

  NEJ
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 3. Vi ser tyvärr inga ekonomiska möjligheter att subventionera mer av kollektivtrafikåkandet.

  NEJ
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 4. Vi vill se en ökning av det kollektiva resandet. Det behövs då satsningar för att göra det enklare att byta från det ena fordonsslaget till det andra. Hållbara hållplatser är ett begrepp vi myntat. Eftersom utbudet av kollektivtrafik inte når alla skulle en sådan satsning ses som väldigt ojämlik. Skattesubventionen till dem som reser med kollektivtrafiken är sådan att intäkterna räcker till mindre än 50% av kostnaden. Är det fler som reser räcker intäkten till mer och mer kollektivtrafik.

  NEJ
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 5. Tack för din fråga!
  Det är inget jag kan lova.

  NEJ
  Anton Berglund
  Gruppledare Landstinget Sörmland
 6. Nej, det kan jag inte lova även om vi ser många fördelar med att åka kollektivt och att det är viktigt att människor ska kunna nyttja kollektivtrafiken.

  NEJ
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 7. Nej, vi vill satsa på kollektivtrafiken på olika sätt, så den blir tillgängligare, men inte göra den avgiftsfri genom att bekosta resorna med skattemedel. Skattepengarna kan användas bättre och behövs till annat. (Redan i dag är resorna subventionerade med 50 procent.)

  NEJ
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare och toppkandidat till Landstinget
 8. Tack för din fråga.
  Vi vill att det ska vara billigare att åka kollektivt än med bil och vårt mål är att bygga ut kollektivtrafiken och göra den tillgänglig och avgiftsfri. Vi vill att man reser med miljön i tanken.

  NEJ
  Lotta Back
  Gruppledare
 9. Nej, det kan vi inte lova. Vi vill förstärka busstrafiken och få fler att resa kollektivt, och sänkta avgifter kan vara ett led i det arbetet. Självklart ska kollektivtrafiken vara tillgänglig för alla. Vi driver dock inte frågan om att helt ta bort den egna avgiften vid resor.

  NEJ
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland