Kan du lova att bussen går in och vänder i Tystberga så man slipper gå ut till motorvägen för att ta bussen till Nyköping och Gnesta?

 1. Det låter ju vettigt att bussen ska gå in i Tystberga, men det finns sannolikt någon förklaring till att man valt den lösning som nu är. Vi får titta på om det kan lösas.

  NEJ
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 2. Vad vi kan lova är att framföra den här synpunkten till de tjänstemän som planerar busslinjernas dragning. Vi har uppdragit åt Kollektivtrafikmyndigheten att detaljplanera busstrafiken så den ska ge bästa möjliga service.

  NEJ
  Christer Kax Sundberg
  1:e vice ordförande landstingsfullmäktige
 3. Tack för din fråga.
  Vi kan inte styra detaljer över kollektivtrafiken, men självklart vill vi att folk ska resa kollektivt och då ska det passa för många.

  NEJ
  Lotta Back
  Gruppledare
 4. Jag tänker kämpa för att det ska vara smidigt att leva på landsbygden och Tystberga är inget undantag (jag bor där, för övrigt).

  Skälet till att vi inte kan lova det är att det beror på att vi i landstinget inte ensidigt bestämmer det. Bussarna som går förbi trafikplatsen trafikerar flera andra kommuner och de har ett ord med i laget.

  NEJ
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 5. Vi vill genomföra en generell förbättring av kollektivtrafiken så att det blir enklare att åka buss. Exakt vilka sträckningar som ska prioriteras kan vi inte lova. Det är dock ett bra förslag!

  NEJ
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 6. Tack för att du uppmärksammar oss på frågan. Kollektivtrafikplanering är inte enkelt. Restider kontra smidighet med få eller inga omstigningar. Fortsatta satsningar och utveckling av kollektivtrafiken med buss behövs. Landsbygdstrafiken för arbetspendlare är något vi i Centerpartiet vill utveckla men även satsa mer på hållplatserna så att det på fler platser finns möjlighet som vid Tystberga trafikplats ha möjlighet att enkelt byta färdsätt.

  NEJ
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 7. Restidslängden behöver ställas i paritet med hur ofta bussarna stannar. Det är svårt att gå in och peka specifikt på varje avgång och varje resa, men vi gör vårt yttersta för att se till att kollektivtrafiken fungerar så bra som möjligt för så många som möjligt.

  NEJ
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 8. Vi vill att kollektivtrafiken ska fungera så bra som möjligt, det är mycket viktigt för utvecklingen av Sörmland med omnejd så att människor ska kunna leva och verka här. Enstaka bussturer, linjer kan dock inte politiken styra över.

  NEJ
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare och toppkandidat till Landstinget
 9. Tack för din fråga!
  Men vi kommer göra en översyn över hela kollektivtrafiken när regionen får huvudansvaret. Därför är det svårt att lova det nu, men vi kommer att se över det.

  NEJ
  Anton Berglund
  Gruppledare Landstinget Sörmland