Kan du lova att AT- och ST-läkare efter avslutad utbildning erbjuds en anställning? Detta missköts idag och läkare söker andra landsting.

 1. Ja, det är slöseri att utbilda läkare som sedan inte erbjuds anställning. Landstinget kommer alltid behöva rekrytera läkare!

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 2. Ambitionen måste vara att erbjuda de läkare som utbildats hos oss anställning. Det är dock upp till varje enskild chef att besluta om en specifik individ ska anställas eller inte. Det beslutet måste fortfarande fattas på den nivån oavsett ambitionen från politiken.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 3. Ja. Det verkar som om våra rekryteringssystem är för tröga och behöver ses över.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 4. Att införa en jobbgaranti för läkare är inte rimligt. Det måste vara så att det bedöms i varje enskilt fall beroende på lämplighet och behov inom respektive verksamhet om man ska erbjudas anställning efter fullgjord utbildning. Den bedömningen måste göras av de ansvariga cheferna. Centerpartiets fokus är att ställa om primärvården så att fler läkare väljer att arbeta där. Dels genom att förenkla för den som vill starta eget men också minska kraven för den som vill öppna egen vårdcentral.

  NEJ
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 5. Tack för din fråga. Självklart behöver vi ta vara på den kompetens som läkaren som utbildat sig hos oss fått och har. Personlig lämplighet kan aldrig frångås dock. Vi ser gärna att fler utbildas hos oss.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 6. Ja, vi vill att våra duktiga läkare ska stanna i Landstinget Sörmland och få en anställning här. Att ta tillvara på kompetent personal och att behålla dem är av stor vikt och det är något vi alltid måste arbeta emot. Därmed är de glädjande att hela 89 procent av landstingets medarbetare kan rekommendera sin arbetsplats för andra. Även om mer kommer behöva göras framöver för att bibehålla vår duktiga personal.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 7. Tack för din fråga!
  Självklart ska detta fungera. Vi behöver fler vårdpersonal till oss och då får vi inte slarva.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 8. Den kompetens som finns ska tas tillvara.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland