Kan du lova att anställa fler barnmorskor och gynekologer på kvinnomottagningerna så man kan få vård utan att skulle vänta ca 6 månader på det?

 1. Det råder brist på barnmorskor och gynekologer i Sverige. Vi moderater vill därför öka utbildningsplatser för t.ex barnmorskor från 300 per år till 450. Vi satsar 1 miljard (blir c:a 30 miljoner för Sörmland = ca 50 tjänster) för att förbättra förlossningsvården. Vi vill också satsa 3 miljarder kr för att korta vårdköerna. Hur mycket Sörmland får beror på hur väl man lyckas, men det skulle kunna bli 100 miljoner kr som kan användas för att anställa fler medarbetare här i vårt län.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 2. Det råder tyvärr brist på barnmorskor i Sverige. Med det sagt så vill vi locka till oss fler genom en bättre arbetsmiljö och en arbetsplats där fokus kan läggas på yrkets kärna. Vi vill skala bort onödig administration och tidsödande sidouppgifter för att frigöra mer tid där vårdpersonalen faktiskt kan vårda.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 3. Vi behöver mer vårdpersonal som har tid att ta hand om patienterna, även fler barnmorskor och gynekologer. Vård för Pengarna vill fokusera landstingets energi och resurser på huvuduppdraget, vård.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 4. Tack för din fråga.
  Självklart vill vi anställa fler barnmorskor och gynekologer. Vi behöver fler av dessa yrkeskategorier, eftersom vi har vakanta tjänster.
  Man ska inte behöva vänta i 6 månader på att få tid.
  Vårt parti har varit med och satsat mycket extra pengar till och för kvinnors hälsa. Vi vill ha en trygg och säker förlossningsvård och ge god eftervård. Kulturdoulor är också viktiga och införs tack vare oss.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 5. Vi vill överhuvudtaget korta, helst ta bort, alla köer inom sjukvården. Köerna har ökat rejält under S-regeringen, och får vi makten igen så kommer vi att- igen – att kunna korta köer. Det gör vi bland annat genom att ge förutsättningar så att personal trivs, söker sig till vårt landsting och stannar. Men det är inte politiker som anställer personal, t ex läkare. Politiken ansvarar för att anställa landstingsdirektören.

  JA
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare och toppkandidat till Landstinget
 6. Ja, vi kan i alla fall lova att arbeta hårt för det. Vården ska överlag bli mer jämlik, och kvinnohälsan ska inte vara eftersatt. Det behövs satsningar som vi är beredda att driva på för att genomföra.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 7. Tack för din fråga!
  Vi måste anställa fler personal, ingen ska behöva vänta för länge för att ta del utav vår sjukvård.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare Landstinget Sörmland
 8. Ja, att anställa mer personal för att korta väntetiderna är viktigt. Men då krävs en fortsatt socialdemokratisk regering som investerar i mer personal och inte sänker skatten för dem som tjänar mest. Den sörmländska vården ska vara jämställd och jämlik, det är av stor betydelse för oss socialdemokrater.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 9. Gynekologer och barnmorskor är personalgrupper som vi vill att det finns fler av i Sörmland. Om de ska vara anställda i Landstinget eller verksamma i företag med landstingsavtal är för oss oviktigt. Det viktiga är att det finns resurser så att det räcker till behoven. Idag sker stor del av kvinnohälsan via privata vårdgivare i såväl Eskilstuna som Nyköping. Det finns intresse att komma till Sörmland och bedriva gynekologisk verksamhet men inte alltid att man vill ha Landstinget som arbetsgivare.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare