Kan du lova att alla i behov av vård får den inom rimlig tid?

 1. Vi kommer göra vårt yttersta för att korta köerna ytterligare i Sörmland. Ett återinförande av kömiljarden i kombination med en utökad valfrihet där du som patient själv kan välja vårdgivare är en del av nycklarna i det arbetet.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 2. Tack för frågan.
  Vår ambition är absolut att alla ska få vård inom rimlig tid. Sedan kan man ha olika uppfattning om vad som är rimligt.
  Med 6 timmars arbetsdag ( med full lön) eller förkortad arbetstid blir vi troligtvis en attraktiv arbetsgivare.När fler personal vill arbeta hos oss, så kan vi öppna stängda vårdplatser och ha öppet längre på vårdcentralerna.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 3. Ja, att korta vårdköerna är vår viktigaste valfråga. De senaste fyra åren har operationskön ökat med 700 procent! Under Allianstiden 2006-14 halverade vi vårdköerna – och vi är beredda att göra det igen.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 4. Att korta vårdköerna är något som Centerpartiet vill råda bot på. Vi har i Sverige ett sjukvårdssystem som precis klarar många av de uppsatta gränserna men har svårt att ställa om så att de utlovade tiderna förkortas. En återinförd kömiljard tror vi åter kan få frågan i fokus. Men det krävs såklart mycket mer än så för att lyckas i tider av personalbrist och rekryteringsbekymmer. Att samordna resurserna mellan landstingen kan vara ett effektivt sätt.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd, gruppledare men även riksdagskandidat
 5. Tack för din fråga!
  Självklart ska alla få vård inom rimlig tid!

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare landstinget Sörmland
 6. För att lyckas med det behöver Landstinget Sörmland göra en stor vårdsatsning! Fördela om resurser och fokus från exempelvis central administration ned till vårdgolvet där patienterna finns.
  Vård för Pengarna helt enkelt.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 7. Vi kan lova att göra vårt yttersta. Vi kommer arbeta hårt för att korta vårdköerna, och eftersom vi står inför stora utmaningar inom vissa delar av vården är det samtidigt svårt att lova att det kommer funka direkt. Med bättre arbetsvillkor och en lugnare arbetsmiljö blir det lättare att behålla och anställa den personal som behövs, och därmed lättare att ge vård i tid. Det kommer dock krävas en omställningsperiod och går inte över en natt.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 8. Vi kan lova att vi kommer göra vårt yttersta för att korta väntetiderna. Vi ser att vi behöver anställa mer vårdpersonal för att kunna erbjuda ännu snabbare vård och se till att arbetsvillkoren är goda.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare