Kan du lova att ungdomar i behov av psykvård inte behöver vänta i flera månader på hjälp?

 1. Vi vill tillföra mer resurser till BUP och vuxenpsykiatrin samt satsa på fler mobila team.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 2. Det är en av valets viktigaste frågor, enligt moderaterna. Köerna till BUP har vuxit rejält och betydligt färre får hjälp i tid. År 2014 fick nästan 100 procent träffa en psykolog inom 30 dagar, idag lite över 50 procent. Sörmland har väldigt få psykologer per capita, och måste anstränga sig för att rekrytera fler. Det här håller inte!

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 3. Vi vill satsa mer av landstingets resurser på vården. Köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin ska bort.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 4. Vi har öppnat upp samtalsmottagningar i länet och satsat på mobila team och vill fortsatt utveckla båda dessa koncept. För att kunna motverka utvecklingen behövs också än bättre samverkan mellan kommun, region och andra aktörer. Vi ser att behoven växer och då krävs fortsatta investeringar från statligt håll och inte skattesänkningar för dem som tjänar allra mest. Det kan endast en socialdemokratiskt ledd regering leverera.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 5. En fråga som Centerpartiet nationellt uppmärksammar och så även vi i Sörmland. Vi har gjort satsningar men det är ännu för långa väntetider. Vi vill satsa på kortare köer inom BUP, genom att ge pengar till de landsting som kan erbjuda hjälp i tid. Samtidigt vill vi göra det enklare att få hjälp i skolan genom elevhälsan. För att det ska bli möjligt kan det, utöver kuratorer, finnas studiepedagoger mfl.
  Mobila ungdomsmottagningar ett annat förslag vi ser som en möjlighet.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare
 6. Tack för din fråga!
  Vi måste prioritera den psykiska vården i större utsträckning är tidigare.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare Landstinget Sörmland
 7. Ja, vi lägger medel i vår budget 2018 -2020 för att stärka BUP, och korta köerna. Vi har i flera år förespråkat mottagningar för barn och unga som är för sjuka för att få hjälp av elevhälsan men för friska för att tas om hand av BUP. Vi vill att landstinget tillsammans med kommunerna finansierar och erbjuder hjälp till dessa barn och unga. Det skulle avlasta BUP och elevhälsan, och vända sig till barn och unga med lider av lättare psykisk ohälsa.

  JA
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare och toppkandidat till Landstinget
 8. Tack för din fråga.
  Vänsterpartiet har varit med och drivit igenom mer resurser till barn och ungdom med psykisk ohälsa. Landstinget har flera samtalsmottagningar för gruppen och dit ska det inte vara några väntetider alls. Det är viktigt att unga får snabb hjälp när livet känns svårt eller fel.

  JA
  Lotta Back
  Gruppledare
 9. Ja, vi kan lova att arbeta hårt för en bättre tillgänglighet. Vi behöver korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin. I många fall kan även t.ex. en kurator på ungdomsmottagningen fånga upp i ett tidigt skede och hänvisa vidare om ett fördjupat stöd behövs, och vi vill stärka upp även där.

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland