Kan du lova att det ska vara ett krav att kunna svenska när det anställs sommarjobbare inom vården?

 1. Tack för din fråga.
  En del sommarjobbare går bredvid för att lära sig både att arbeta inom vården och språket. Det är viktigt att det inte går för lång tid innan man tar tillvara på kompetens från vårdpersonal från andra länder, men det behöver såklart finnas vårdpersonal som pratar svenska överallt också. Det är viktigt att det finns personal som pratar andra språk än bara svenska med, de är en resurs i vården.

  NEJ
  Lotta Back
  Gruppledare
 2. Av uppenbara skäl måste alla som jobbar i sjukvården kunna språket. Det är naturligtvis viktigt för att kunna ge ett bra bemötande, men också för att vården ska vara säker och hålla hög kvalitet. Många gånger är det nyanserna i språket som innehåller viktig information för vårdpersonalen. Tack vare invandrare kan vården ändå fungera. Att göra sig begriplig är extremt viktigt, men perfekt svenska är dock överskattat.

  JA
  Magnus Leivik
  Gruppledare
 3. Det är nödvändigt att den som arbetar inom vården kan göra sig förstådd och förstå patienter och kolleger. Det är viktigt att kunna sköta den dokumentation som krävs. Men inom vissa arbetsområden behöver kraven på svenskakunskaper inte vara lika höga, vi är för ett system där man kan lära sig språket på jobbet, där så är möjligt.

  JA
  Marie-Louise Forslund Mustaniemi
  Gruppledare och toppkandidat till Landstinget
 4. Alla som arbetar inom med patientkontakt ska kunna göra sig förstådda och förstå både patienter men även regler och annan information. Vilken nivå av svenska som varje yrke kräver är dock varierande. Perfekt svenska utan brytning eller enstaka fel kan vi inte förvänta oss av någon som invandrat till Sverige sent i livet.

  JA
  Ewa Callhammar
  Toppkandidat
 5. Man ska kunna kommunicera på svenska när man arbetar i vården. Om man dessutom talar andra språk är det väldigt bra och något som vi ofta använder oss av.

  JA
  Jonas Lindeberg
  Ordförande Vård för Pengarna
 6. Tack för din fråga!
  All personal som jobbar med kontakten med patienterna, måste kunna kommunisera på svenska.

  JA
  Anton Berglund
  Gruppledare Landstinget Sörmland
 7. Självklart ska alla medarbetare ha grundläggande språkkunskaper. Vi vill bygga ut landstingets egna språkutbildningar för blivande vård- och omsorgspersonal, då det skulle underlätta språkinlärning för de medarbetare med utländsk bakgrund som ska arbeta inom vården och behöver bättre språkkunskaper. Det har redan påbörjats, men vi vill satsa mer!

  JA
  Anna Wåhlström
  Landstingsråd och ordförande för Miljöpartiet Sörmland
 8. Ja, att kunna svenska är av stor vikt för att kunna kommunicera med patienterna. Det handlar helt enkelt om att kunna göra sig förstådd.

  JA
  Monica Johansson
  Landstingsstyrelsens ordförande och gruppledare
 9. Språkkunskap i svenska är en grundförutsättning för att kunna kommunicera med såväl patient som kollega. Ett rimligt krav anser vi.
  Vi tycker också att det ska vara tydligt vilka språk som man som personal behärskar, gärna via flaggsymboler på namnbrickan. Ex vis förväntas vi att man som patient ska kunna tala finska. Då är det bra om det syns tydligt om personalen bredvid svenska också behärskar finska.

  JA
  Mattias Claesson
  Landstingsråd och gruppledare