Kan du lova att värna om landsbygden?

 1. En verkligt levande landsbygd kräver att livets alla nödvändigheter finns tillgängliga där, något som aktivt motarbetats av flera regeringar under lång tid. Villkoren för svenska bönder är i många fall svåra, höga skatter på drivmedel och konkurrens från grannländer med lägre ambitioner vad gäller djurvälfärd hotar affärsmässigheten för många lantbruk.

  JA
  Mica Vemic
  Gruppledare SD Katrineholm
 2. Hej
  Både staden, kransorter och ren landsbygd är viktigt att värna och utveckla. Under sommaren har vi i majoriteten tillsammans med livsmedelshandeln i kransorterna startar ”servicepunkter”. Där går det att göra ärenden som tidigare krävde resa till staden.

  JA
  Lars Härnström
  Gruppledare
 3. Vi som bott eller bor på landsbygden vet hur viktig den är för en hel kommun. Vi lovar att stå upp för landsbygdens utveckling!

  JA
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 4. Vi står upp för hela Katrineholms kommun. Vi ska investera 50 miljoner kronor i fiberbaserat bredband som dras ut över hela landsbygden. Vi ska satsa på våra skolor och äldreboenden utanför centralorten och startar nya servicepunkter. Vi ska ge stöd till idrottsföreningar och bygga utegym i alla orter. Vi ska bygga cykelbana mellan Katrineholm och Bie och utreda cykelbana till Strångsjö och i Julita. Det är lätt att säga att landsbygden är viktig men vi visar att vi menar det.

  JA
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholms kommun
 5. Hej, svaret är tveklöst ja. Att hela kommunen ska leva är en hjärtefråga för oss i Centerpartiet. En tredjedel av kommuninvånarna bor på landsbygden och de ska självklart ha en god service. Vi lade därför förslaget om att införa servicepunkter, som nu förverkligas. Centerpartiet vill också landsbygdssäkra alla beslut. Vi vill se en särskild ersättning till skolor på landsbygden. Vi vet att skolorna är en motor i bygden för att den ska leva och utvecklas.

  JA
  Inger Fredriksson
  Gruppledare
 6. Vi vill att staten ska ta ett större ansvar för landsbygdsfrågorna. Bland annat genom omlokalisering av statliga myndigheter, utbyggd infrastruktur och bättre förutsättningar för företagande på landsbygden. Människor måste garanteras tillgång till grundläggande samhällsservice oavsett var man bor. Det kan till exempel handla om tillgången till läkemedel, en trygg förlossningsvård, fungerande bredband, närvarande poliser och en god postservice.

  JA
  Tony Rosendahl
  Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm
 7. Hej Sara! På landsbygden finns stora möjligheter till ett gott liv. Vi vill skapa förutsättningar för nya jobb, utbildning och service i hela Sverige. Vi vill också fortsätta bygga ut bredbandet så det inte spelar någon roll var i landet man bor för att kunna ta del av bra digital uppkoppling. Kommunikationer är extra viktiga när man bor utanför tätorterna. I Katrineholm vill vi satsa på att förbättra kollektivtrafiken. Vi vill också bygga fler cykelbanor, t ex till Strångsjö och Bie.

  JA
  Nicklas Adamsson
  Kandidat till kommunfullmäktige i Katrineholms kommun
 8. Hej Sara och tack för frågan.
  Genom att värna landsbygdsskolorna, prioritera utbyggnaden av fiber till landsbygden och fortsätta satsa på olika typer av boende för våra äldre vill Liberalerna fortsätta att värna landsbygden. Det handlar också om att se till att tillgängligheten, parkering mm för bilburna i tätorten värnas då alla inte kan cykla eller åka buss för sina ärenden “i stan”.

  JA
  Jesper Ek
  ledamot i kommunfullmäktige