Kan du lova att mäns våld mot kvinnor upphör i Katrineholm?

 1. Nej, det kan vi inte lova i Centerpartiet, men vi kan lova att göra så mycket som vi bara kan för att minska våldet. Vi har exempelvis lagt förslag om att införa Huskurage inom det kommunala fastighetsbolaget och så kommer det att bli. Flera privata hyresvärdar jobbar också med det. Vi måste också arbeta mer med värderingsfrågor och konfliktlösning i skolan.

  NEJ
  Inger Fredriksson
  Gruppledare
 2. Vi kan tyvärr inte lova att våldet helt upphör, men vi kan lova att vi ska gör allt som går för att minska våldet. Det vill vi göra bland annat genom att öka stödet till tjej- och kvinnojourer så att dessa får stabila och långsiktiga villkor. Liberalerna vill även höja straffen för de män som begår dessa brott och skyddet ska öka för de kvinnor som har utsatts genom att stärka reglerna för kontaktförbud.

  NEJ
  Mårten Grothérus
  Toppkandidat till kommunfullmäktige
 3. Hej
  Tyvärr finns det våld i vårt samhälle. Det handlar om våld mot kvinnor och även våld mot män. Allt våld ska fördömas och även anmälas till polis och sociala myndigheter. Hjälp till de som utsatts för våld ska samhället hjälpa till med.

  NEJ
  Lars Härnström
  Gruppledare
 4. Tack för din fråga!
  Det kan vi inte lova men med de lagar och regler som Sverigedemokraterna vill införa på riksnivå så kommer våldsförövare hamna bakom lås och bom, oavsett kön.

  NEJ
  Mica Vemic
  Gruppledare
 5. Nej..det kan vi inte lova men vi kan lova att arbeta emot mäns våld mot kvinnor. Det är viktigt med genuspedagogik i skolan med särskilt fokus på våld och sexuellt våld. Vi vill stärka stödet till tjej och kvinnojourerna. Vi anser att det är hög tid att ansvaret för det sexuella våldet läggs på den potentiella förövaren istället för på potentiella offer.

  NEJ
  Tony Rosendahl
  Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm
 6. Hur gärna jag än vill så måste kvinnan skyddas till varje pris vid våld. Busarna/männen ska buras in.

  NEJ
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 7. Trots förebyggande insatser kan vi inte lova att mäns våld mot kvinnor upphör. När någon utsätts för våld måste straffen vara kännbara och myndigheter samarbeta för att underlätta för de utsatta kvinnorna. Det är också viktigt att det finns ett ordentligt stöd till organisationer som jobbar med att ge stöd och råd till brottsutsatta, som brottsofferjourer, tjej- och kvinnojourer.

  NEJ
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholms kommun
 8. Tyvärr kan jag inte lova att mäns våld mot kvinnor kommer att upphöra. Våld i relationer är särskilt svårt att komma åt då det ofta sker i hemmet. Mycket av samhällets arbete mot våld mot kvinnor har idag fokus på att försöka hjälpa när en kvinna blivit utsatt. Naturligtvis ska hjälp för utsatta finnas och behovet av kvinnojourer är stort. För att motverka mäns våld mot kvinnor måste kunskapen om genus och makt öka. T.ex genom genuspedagogik i skolan.

  NEJ
  Ylva G Karlsson
  Gruppledare och kandidat till fullmäktige i Katrineholm