Kan du lova att tillsammans med Katrineholm bandy och näringslivet agera för att en bandyhall blir verklighet?

 1. Hej
  Personligen tycker jag bandy är en rolig och trevlig form av idrott. Tyvärr så verkar det som att attraktiviteten för bandy sjunker i hela landet. Jag uppskattar det fantastiska arbete som många inom idrottsrörelsen gör och det innefattar bandyn och KVBS.

  NEJ
  Lars Härnström
  Gruppledare
 2. Tyvärr har vi svårt att se detta bli verklighet. Att lägga så mycket pengar på en enda förening går inte att motivera när det finns så många andra föreningar som vill ha del av kakan.

  NEJ
  Mårten Grothérus
  Toppkandidat till kommunfullmäktige
 3. Vi kan inte lova en så stor investering men när köldbäraren till uteisen ska konverteras till ett mer miljö- och hälsovänligt alternativ tänker vi oss att göra det på ett sätt så att det i framtiden går att montera tak över den nuvarande bandyplanen.

  NEJ
  Fredrik Olovsson
  Ordförnade för Socialdemokraterna i Katrineholms kommun
 4. Nej, vi har inga planer på detta. Kommunen står inför stora investeringar i förskolor, skolor och äldreomsorg. Det blir då svårt att motivera en investering i en bandyhall och att klara kostnaden för driften av den.

  NEJ
  Inger Fredriksson
  Gruppledare
 5. Nej…vi står inför stora investeringar i kommunen när det gäller förskolor, skolor och äldreboenden som behöver prioriteras. Vi har redan idag en stor investeringsbudget i kommunen.

  NEJ
  Tony Rosendahl
  Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm
 6. Vi prioriterar äldreboende och förskolor just nu. En hall för sporter under hela året oavsett väder kan ligga som underlag för en framtida diskussion, typ fotbollshall. Som alltid med investeringar ska det noga avvägas och prövas mot behov och ekonomi.

  NEJ
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 7. Vi ser inte att den kommunala budgeten tillåter en sådan investering.

  NEJ
  Mica Vemic
  Gruppledare SD Katrineholm
 8. Hej!
  Vi tycker att det är viktigt med ett rikt och aktivt föreningsliv i Katrineholm som innefattar såväl kultur som idrott, där verksamhet som riktar sig mot barn och ungdomar är prioriterad. Bandy är en viktig del av den idrottskultur som format Katrineholm. Men att bygga en bandyhall finns inte med i våra prioriteringar, varken nu eller framöver. Ska vi i framtiden ställa oss positiva till en bandyhall, eller en satsning av liknande slag, krävs det i så fall att den är mycket miljövänlig.

  NEJ
  Nicklas Adamsson
  Kandidat till kommunfullmäktige i Katrineholms kommun