Kan du lova att ta bort avgiften för ledsagare när man behöver åka färdtjänst?

 1. Vi tycker att det ska vara gratis oavsett vem som följer med som ledsagare på färdtjänstresan. Idag fungerar det så att den som själv är berättigad till färdtjänst och som följer med som ledsagare (åt exempelvis make/maka) får betala en avgift, medan det är avgiftsfritt om ledsagaren själv inte har färdtjänst. Det tycker vi är fel. Vi vill att det ska vara avgiftsfritt oavsett vem som följer med som ledsagare.

  JA
  Nicklas Adamsson
  Kandidat till kommunfullmäktige
 2. Syftet med ledsagning är att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva ett lika aktivt liv som andra och till exempel gå på bio, träffa vänner och delta i sportaktiviteter. Tanken är att bryta den isolering som kan bli följden av att ha en nedsatt funktionsförmåga.
  För Vänsterpartiet är det en självklarhet att inte den enskildes ekonomi ska avgöra om hen aktivt kan delta i samhällslivet på lika villkor. Vi anser därför att ledsagaravgiften bör slopas.

  JA
  Thomas Selig
  Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm
 3. Hej Lennart och tack för frågan.
  Självklart ska ledsagaren till den som är berättigad till färdtjänst åka med avgiftsfritt – det handlar om friheten att kunna leva sitt liv på samma villkor som alla andra!

  JA
  Jesper Ek
  ledamot i kommunfullmäktige
 4. Hej
  För oss moderater är det viktigt att de som behöver hjälp ska få hjälp. Självklart ska ledsagare, där det behövs, få åka med kostnadsfritt.

  JA
  Lars Härnström
  Gruppledare
 5. Ja, den som behöver ledsagare ska inte behöva betala dubbelt.

  JA
  Inger Fredriksson
  Gruppledare