Kan du lova att skolskjutssamordnigen blir mer effektiv och mindre stelbent och byråkratisk?

 1. Hej
  Skolskjutssammordning är ett svårt pussel att lägga. Ansvariga tjänstemän jobbar i sitt anletes svett för att allt ska bli rätt till skolstart. Vår förhoppning är att genom bra digitala lösningar så ska problemen bli färre.

  JA
  Lars Härnström
  Gruppledare
 2. Det ofta stelbenta reglemente som gäller i dag borde kunna anpassas så att t.ex en elev kan följa med en kompis hem efter skolan. Jag vet att det är ett pussel för ansvariga tjänstemän att få skolskjutslinjerna att fungera effektivt, men det måste finnas mer flexibilitet i systemen.

  JA
  Ylva G Karlsson
  Gruppledare och kandidat till fullmäktige i Katrineholm
 3. Ledning och styrning i en komplex fråga är helt avgörande för ett lyckat resultat.

  JA
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 4. Vi ser möjligheter att effektivisera samordningen av skolskjutsar och det ska vara så obyråkratiskt men rättssäkert som möjligt.

  JA
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholms kommun
 5. Hej Philip och tack för din fråga!
  Vi Liberaler har all respekt för att det ligger ett enormt arbete bakom skolskjutsarna. Vi vill gärna arbeta för att det ska bli lättare för barn oh ungdomar att kunna åka med en kompis efter skolan, men är samtidigt realistiska om svårigheterna, särskilt för dem som har en anslutningstaxi i tex Äs eller Björkvik att det är begränsat antal platser i bilarna. Sen måste det alltid finnas utrymme att se över beslut som slår fel och drabbar ett barn onödigt hårt.

  JA
  Jesper Ek
  ledamot i kommunfullmäktige
 6. Finns ingen anledning för skolskjutsen att vara stelbent och byråkratisk.

  JA
  Mica Vemic
  Gruppledare SD Katrineholm
 7. Ja, vi ska göra allt vi kan för att hitta förnuftiga och enkla lösningar.

  JA
  Inger Fredriksson
  Gruppledare
 8. Det ska vara så smidigt och effektivt som möjligt. Det kan vara svårt att pussla ihop det ibland men det är vår målsättning.

  JA
  Tony Rosendahl
  Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm