Kan du lova att se över tjänstemannaorganisationen på Gröna kulle och städa bort onödiga tjänster, exempelvis sekreterare åt KS-ordförande och kommunikatörer?

 1. Den kommunala tjänstemannaorganisationen ska alltid vara utformad så att ledning och styrning fungerar väl. Den ska kontinuerligt ses över för att hålla hög kvalitet och effektivitet.

  JA
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholms kommun
 2. Hej! En kommun är en dynamisk organisation som är i ständig förändring och utveckling. För att möta de skiftande och ofta komplexa krav som lagstiftning, staten, de egna medborgarna och det omgivande samhället ställer är det viktigt att kontinuerligt se över sin organisation. Detta för att säkerställa att man har rätt kompetens för att utföra alla de arbetsuppgifter som kommunen är ålagd att göra.

  JA
  Nicklas Adamsson
  Kandidat till kommunfullmäktige
 3. Nej…..sekreteraren och kommunikatörer uppfyller en viktig uppgift i organisationen. Organisation kan man alltid se över men vi behöver även tjänstepersoner för att den kommunala verksamheten ska fungera.

  NEJ
  Thomas Selig
  Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm
 4. Ja vi i Liberalerna har under hela min tid som oppositionsråd yrkat på att kommunstyrelsens budget dras ner rejält till förmån för förskola, skola och äldreomsorg. Tyvärr så har S/M istället lagt mer och mer resurser på kommunstyrelsens budget.

  JA
  Ewa Callhammar
  Oppositionsråd/gruppledare
 5. Alla tjänster ska prövas mot skatteuttaget. Just dessa funktioner är viktiga i en arbetsgivarorganisation som har 3000 anställda. Självklart behöver organisationen ändras utifrån behovet. Skola, vård och omsorg kommer behöva varje krona i sin verksamhet.

  JA
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 6. Hej!
  Vi kan inte lova att någon eller några specifika tjänster ska bort från Gröna Kulle. Givetvis är det behovet som ska styra vilka tjänster som behövs. Detta gäller hela den kommunala organisationen.

  NEJ
  Lars Härnström
  Gruppledare
 7. Hej!
  Ja, en organisation måste alltid ses över så att den är anpassad för de uppgifter som krävs. Vad som är “onödigt” beror alltså på vilka uppgifter som ska lösas och vilka prioriteringar som görs politiskt.

  JA
  Inger Fredriksson
  Gruppledare