Kan du lova att polisen bör synas mer på morgonen på “stråket”?

 1. Hej
  Vi kan inte lova var polisen är och gör då detta inte är en kommunal fråga. Däremot har kommunen regelbunden kontakt för att ge varandra information om vad som bägge parter tycker bör prioriteras.

  NEJ
  Lars Härnström
  Gruppledare
 2. Hej Johan! Polisen är en egen myndighet. Det innebär att kommunen inte har något inflytande över den verksamhet man bedriver. Kommunen har dock kontinuerlig kontakt med polisen för att diskutera gemensamma frågor.

  NEJ
  Nicklas Adamsson
  Kandidat till kommunfullmäktige i Katrineholms kommun
 3. Vi Socialdemokrater kommer att tillföra 10 000 polisanställda kommande år, vi har redan ökat antalet utbildningsplatser, skapar två nya polishögskolor och ökat resurserna till Polisen kraftigt. Men exakt var poliserna arbetar och syns är en operativ fråga för Polisen och avgörs inte politiskt.

  NEJ
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholm
 4. Hej John och tack för din fråga.
  Kommunen styr inte över polisen, som är en egen myndighet. Vi kan med andra ord inte bestämma vad polisen ska prioritera i sitt arbete.

  NEJ
  Jesper Ek
  ledamot i kommunfullmäktige
 5. Kommunen styr inte över polisen utan det är en statlig fråga. Däremot kan kommunen ha en dialog med polisen om prioriteringsområden.

  NEJ
  Tony Rosendahl
  Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm
 6. Polisen styrs av annan myndighet men uppdraget ligger i att varje kommun har en säker och trygg kommun. Samarbetet med polisen kan alltid öka. Polisyrket står inför tuffare uppdrag och behöver fler kollegor. Vi var tidiga med att Sverige idag behöver minst 10000 fler poliser. Att skapa attraktiva jobb kräver också löner som står i partiet med utbildning och i detta fall risk. Här behövs högre löner och därmed en snabb lönerevision.

  NEJ
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 7. Hej,
  nej, ett lokalt politiskt parti varken kan eller ska styra över den lokala ledningen av polisen. Centerpartiet har avsatt mer medel i vår statsbudget till att utbilda fler poliser bland annat och med fler poliser i tjänst kan det bli fler synliga poliser.

  NEJ
  Inger Fredriksson
  Gruppledare