Kan du lova att Nyhemskolans elever får en säker väg till skolan med övergångsställe som de andra skolorna har?

 1. Det totala underhållet av våra gator är eftersatt inklusive linjemålning och uppmärkning av bl.a övergångsställen.

  JA
  Mica Vemic
  Gruppledare SD Katrineholm
 2. Kommunens ansvar för vägar och övergångsställen på skolor /förskolor m.m. inom tätbebyggt område ska prioriteras. Barnens säkerhet får aldrig undantas! Var säkra övergångar sker beror inte alltid på kommunen utan eget ansvar är viktigt. Barn genar ofta och tar den kortaste vägen. Föräldrar behövs i alla livets situationer.

  JA
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 3. Vi jobbar väldigt aktivt med säkrare trafikmiljöer, även när andra politiker är populister och klagar på insatserna. Är det problem i trafikmiljön kring en skola ska det vara prioriterat att lösa. Skador i trafiken orsakar stort mänskligt lidande och stora kostnader för samhället.

  JA
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholms kommun
 4. Det är viktigt med trafiksäkerheten vid våra skolor.

  JA
  Tony Rosendahl
  Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm
 5. Hej Josefin!
  Vi vill att man ska kunna ta sig fram säkert i trafiken oavsett var man bor i kommunen. När trafikmiljön upplevs som säker väljer fler att gå eller cykla istället för att ta bilen, vilket är bra för miljön. Vi tycker att det är särskilt viktig att se över den trafikmiljö som barnen möter och göra den så trygg som möjligt , t ex när det gäller vägen till och från skolan. Vi vill att åtgärder som säkrar oskyddade trafikanter ska prioriteras i det kontinuerliga trafiksäkerhetsarbetet.

  JA
  Nicklas Adamsson
  Kandidat till kommunfullmäktige i Katrineholms kommun
 6. Hej
  Fortsatt förbättringsarbete på våra gång- och cykelvägar ska givetvis fortsätta. Detta gäller inte minst vägar till och från skolor.

  JA
  Lars Härnström
  Gruppledare
 7. Hej!
  Det är viktigt att alla elever har en säker väg till skolan och då ska det givetvis inte vara någon skillnad i vilken skola man går i. Centerpartiet vill också att det sker trafikundervisning på skoltid, så att du och dina klasskamrater bättre vet vad du själv kan göra för att gå och cykla så säkert som möjligt.

  JA
  Inger Fredriksson
  Gruppledare
 8. Hej Josefin och tack för frågan!
  Liberalerna prioriterar barn, ungdomar och äldre i Katrineholm, och då är skolan och vägen till och från skolan naturligtvis en viktig del i detta. Vi vill se till att kommunen för en aktiv dialog med skola, föräldragrupper och bussarna för att snabbare identifiera vilka ställen runt skolorna som är riskfyllda och sedan att göra det nödvändiga förbättringsarbetet – det gäller att agera innan något barn skadas.

  JA
  Jesper Ek
  ledamot i kommunfullmäktige