Kan du lova att ni ser till att det blir mer säkert för barn då det är dåligt med bra och säkra övergångsställen i Sköldinge?

 1. Hej
  Vi kan inte lova bättre övergångsställen eller sänkt hastighet i Sköldinge. Genomfarten är Trafikverkets ansvar och ska se till att övergångsställen och hastigheten är den rätta. Kommunen har en ständig kontakt med Trafikverket om genomfarten i Sköldinge.

  NEJ
  Lars Härnström
  Gruppledare
 2. Hej John!
  Vi vill att fotgängare och cyklister ska kunna att ta sig fram säkert i trafiken oavsett var man bor i kommunen. När trafikmiljön upplevs som säker väljer fler att gå eller cykla istället för att ta bilen. Vi tycker att det är särskilt viktig att se över den trafikmiljö som barnen möter och göra den så trygg som möjligt , t ex när det gäller vägen till och från skolan. Vi tycker att åtgärder som säkrar oskyddade trafikanter ska prioriteras i det kontinuerliga trafiksäkerhetsarbetet.

  JA
  Nicklas Adamsson
  Kandidat till kommunfullmäktige i Katrineholms kommun
 3. På de kommunala vägarna där barn, ungdomar och andra oskyddade trafikanter rör sig ska det vara tryggt och säkert.
  Kommunen uppvaktar och för dialog med Trafikverket gällande de vägar som de ansvarar för så att även de blir säkra och trygga.
  De handlar både om hastighetsbegränsningar och hastighetsdämpande åtgärder samt säkra övergångar.

  JA
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholms kommun
 4. Trafiksäkerhet är högt prioriterat hos oss i KD. När frågor och funderingar kommer från medborgare om att säkra skolvägar ska detta prioriteras. Dialogen med trafikverket och kommunen är en vardagsfråga, inte en valfråga!.

  JA
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 5. Ja, vi kan lova att arbeta för detta. Centerpartiet har tagit upp frågan i kommunfullmäktige om säkrare cykelvägar i Sköldinge. Vi kommer att fortsätta arbeta med det.

  JA
  Inger Fredriksson
  Gruppledare
 6. Hej John,

  Vi inom liberalerna vill förbättra för gång- och cykeltrafik i alla delar av kommunen. Skolvägar och andra vägar som många barn och unga använder ska ha högsta prioritet.

  JA
  Mårten Grothérus
  Toppkandidat till kommunfullmäktige
 7. Ja..på de kommunala vägarna vill vi utöka säkerheten och på de andra vill vi ha en dialog med trafikverket om förbättringar.

  JA
  Tony Rosendahl
  Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm