Kan du lova att ni bygger en cykel/gångväg längs Forssavägen ut mot Norrköpingsvägen?

 1. Det är inte aktuellt för kommande mandatperiod.

  NEJ
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholms kommun
 2. Vi behöver säkra många vägar för gång och cykel i kommunens närområden. Forssavägen är mycket smal med tanke på den trafik som passerar varje dag. Har själv åkt många gånger där och förstår problemen. Vi lovar att föra fram dina åsikter och vara med och påverka för förändring.

  NEJ
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 3. Hej!
  Det kan vi tyvärr inte lova. Men vi kommer att arbeta för att det ska bli fler säkra cykel-och gångvägar i kommunen. Vi vill bland annat bygga en cykelbana till Strångsjö och en till Bie. Eftersom vi vill att fler ska kunna ta sig fram miljövänligt i Katrineholms kommun kommer vi på olika sätt att arbeta för fler lösningar där gång- och cykelbanor prioriteras.

  NEJ
  Nicklas Adamsson
  Kandidat till kommunfullmäktige i Katrineholm
 4. Hej! Centerpartiet vet att behovet av säkra gång- och cykelvägar är stort inom Katrineholms kommun. Därför måste det göras prioriteringar och avvägningar var satsningarna ska ske först för att göra bäst nytta för folkhälsan och för trafiksäkerheten.

  NEJ
  Inger Fredriksson
  Gruppledare
 5. Nej…men vi kommer att fortsätta arbeta för fler cykelvägar i kommunen.

  NEJ
  Tony Rosendahl
  Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm
 6. Hej
  Behov av åtgärder måste sättas in i ett helhetstänk. Som vi ser det är det andra behov som är prioriterade.

  NEJ
  Lars Härnström
  Gruppledare
 7. Hej och tack för frågan.
  Katrineholms kommun står inför många stora investeringar de kommande åren, och vi Liberaler vill prioritera kärnverksamheterna – nämligen förskola, skola, äldreomsorgen och dem med behov av olika typer av stöd och assistans. Naturligtvis tycker vi att det är bra om man vill cykla i stället för att åka bil, men i dagsläget finns den väldigt lugna vägen från Djulökorsningen till Djulökvarn, som täcker en del av den sträckan du nämner, även om inte hela täcks.

  NEJ
  Jesper Ek
  ledamot i kommunfullmäktige