Kan du lova att ni ber fastighetsägare att ta ner häckar/buskar som skymmer sikten?

 1. Det finns allmänna regler för fastighetsägare att sköta häckar/buskar som skymmer sikten. Vi tar med denna fråga och ber kommunen öka takten i fråga om kontroll.

  JA
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 2. Hej
  Vi kan lova att kommunen tar kontakt med fastighetsägare som inte hanterar sina buskar på ett sådant sätt så att trafiksäkerheten försämras. Lättaste sättet att informera kommunen om problemen är att ladda ner appen felanmälan i din telefon. Ta ett kort och sänd in det till service och teknik via appen.

  JA
  Lars Härnström
  Gruppledare
 3. Hej John!
  Det är viktigt att göra trafikmiljön i kommunen säker på olika sätt. Om det finns platser i kommunen där vegetationen skymmer sikten så att trafiksäkerheten hotas bör detta felanmälas till kommunen för bedömning och åtgärd.

  JA
  Nicklas Adamsson
  Kandidat till kommunfullmäktige i Katrineholms kommun
 4. Hej!
  Det är inte vår uppgift att som politiker och som politiskt parti ta över kommunens uppgifter. Men vi kan, precis som du, höra av dig till kommunen och påpeka vad som är fel. Det går ju också att vänligt framföra dina synpunkter till fastighetsägaren direkt.

  JA
  Inger Fredriksson
  Gruppledare
 5. Det är viktigt för säkerheten. Kommunen ska kontakta de fastigheter där det finns problem med sikten.

  JA
  Tony Rosendahl
  Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm
 6. Hej John och tack för frågan.
  Ett samspel mellan kommuninvånare som kan hjälpa till att informera om fastigheter där det brister, och att kommunen sedan kontaktar fastighetsägare för att påminna om behovet att följa de säkerhetsföreskrifter som finns ska räcka. Om det ändå inte åtgärdas får kommunen ta sitt ansvar och följa upp.

  JA
  Jesper Ek
  ledamot i kommunfullmäktige