Kan du lova att minska barngrupperna i förskolan?

 1. Vi har en mycket offensiv plan för nya förskolor med minst 20 nya avdelningar och rekrytering av ny personal under nästa mandatperiod. Det är en förutsättning för att kunna minska barngrupperna kommande år. I vårt förslag på lämpliga platser för ny- och utbyggnad har vi med planer för ytterligare 50 avdelningar. Att möta den kraftiga ökningen av barn och ungdomar som behöver förskola och skola är en otroligt viktig uppgift och vi väljer att bygga ut välfärden före sänkta skatter.

  JA
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholms kommun
 2. Till skillnad från Socialdemokraterna har vi under många år påpekat problemet med alltför stora barngrupper.
  Vi anser att det är dags att även Katrineholms kommun följer skolverkets riktlinjer om max 15 barn per förskolegrupp.

  JA
  Thomas Selig
  Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm
 3. Ja, vi i liberalerna har som mål högst 15 barn/avd 3-5 år och högst 12 barn/avd 1-3 år. Jag har personligen stridit för detta under hela min tid som oppositionsråd och kommer fortsätta kämpa för barnen. Idag är våra förskolor mer än överfulla och personalen går på knäna(mycket höga sjuktal). En mycket kraftig utbyggnad är högsta prioritet och antalet personal per avdelning ska ligga kvar så att man verkligen får tid med Alla barn. Grunden för hur det går i skolan läggs i förskolan.

  JA
  Ewa Callhammar
  Oppositionsråd/gruppledare
 4. Hej Johanna!
  För oss är arbetet med att minska barngrupperna i förskolan viktigt. Men det är inte bara gruppernas storlek man behöver ta hänsyn till. Vår värdegrund är en skola för alla. Det innebär att allt ska göras för att alla elever ska få det stöd de behöver. Det gäller inte minst barn med särskilda behov. Grunden för en fungerande skolgång för dessa barn läggs i förskolan, och en förskola och skola som fungerar bra för dessa barn är en skola som är bra för alla.

  JA
  Nicklas Adamsson
  Kandidat till kommunfullmäktige i Katrineholms kommun
 5. Katrineholm växer, vilket är positivt och av stor vikt för att klara framtidens krav från dess invånare. Fler barn kräver fler förskolor. Mindre grupper i förskolan och fler utbildade förskolelärare är givetvis bättre än det motsatta. Fortsatt hög takt i utbyggnaden av nya och befintliga förskolor är prioriterat. På sikt kommer grupperna att bli mindre. Kan tyvärr inte lova någon betydande skillnad under kommande mandatperiod.

  JA
  Lars Härnström
  Gruppledare
 6. KD vill lagstifta om max 12 barn i småbarnsgrupper. Det har pågått för länge med anpassning utifrån en snål budget i Katrineholm. Barn är små en gång och utifrån hjärnforskning så tar dom skada om dom dagligen träffar nya vuxna. Katrineholm behöver flera alternativ till förskola. Mindre enheter är måste.

  JA
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 7. Tack för din fråga!
  Vi driver en linje med max 15 barn i varje grupp.

  JA
  Mica Vemic
  Gruppledare SD Katrineholm
 8. Hej, ja, det finns med som en av punkterna i Centerpartiets lokala valprogram.

  JA
  Inger Fredriksson
  Gruppledare