Kan du lova att minska arbetslösheten för både unga och äldre i Katrineholm?

 1. Ja, vi ska jobba för ett bättre näringslivsklimat i Katrineholm. Med fler företag blir det fler jobb och då blir det mer skatteintäkter som i sin tur kan användas till att anställa fler inom kommunens verksamheter.

  JA
  Inger Fredriksson
  Gruppledare
 2. Liberalerna ska verka för att få fler företag att vilja etablera sig i Katrineholm genom att bland annat förbättra företagsklimatet och stödja de som vill starta och driva företag.
  Vi vill även göra det enklare att anställa folk genom inträdesjobb med lite lägre lön och enklare regler, vilket sedan ska leda vidare till ett vanligt jobb.

  JA
  Mårten Grothérus
  Toppkandidat till kommunfullmäktige
 3. Hej
  Fler etableringar av nya företag skapar fler arbetstillfällen. Många i den kommunala organisationen och inom den privata sektorn kommer att uppnå pensionsålder inom en snar framtid. Det kan bli stora problem att hitta personal till dessa arbetstillfällen. Därför gäller det att de som är arbetslösa gör sig anställningsbara via kompletterande utbildningar.

  JA
  Lars Härnström
  Gruppledare
 4. Tack för din fråga!
  Med våra satsningar på riktiga jobb och att vi har ett samråd mellan utbildning och näringsliv, gör att missmatchen minskar avsevärt. Vilket i sin tur gör att folk kommer i arbete och inte fastnar i arbetslöshet.

  JA
  Mica Vemic
  Gruppledare
 5. Arbetslösheten minskar i Katrineholm och inte minst får många ungdomar jobb. Vi har jobbat aktivt med att få fler företag att etablera sig i kommunen och för att befintligt näringsliv ska växa. Kommande år ser vi väldigt goda möjligheter att fortsätta på den inslagna vägen. Vi har företag på väg in och befintliga företag växer. En stor utmaning är att hitta rätt kompentens så att jobba vidare med bristyrkesutbildning kommer att vara centralt.

  JA
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholms kommun
 6. Ja..vi vill genom olika satsningar skapa förutsättningar för att minska arbetslösheten i Katrineholm. När det gäller företagsetableringar kan vi se till det finns tillgänglig mark för företag och när det gäller kommunala insatser vill vi bland annat skapa kommunala praktikplatser med avtalsenliga löner så att ungdomarna får in en fot på arbetsmarknaden samt satsa på extratjänster i välfärden för långtidsarbetslösa. Utbildningsinsatser och yrkesutbildningar är också viktiga.

  JA
  Tony Rosendahl
  Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm
 7. Kommunen som arbetsgivare kan skapa förutsättningar för alla som vill och kan jobba. Arbetslösheten beror ofta inte på bara en sak. Alla ska få utbildning som leder till jobb. Just nu är det stor brist på arbetskraft inom offentliga jobb. Skola, vård och omsorg behöver mycket ny arbetskraft.

  JA
  Joha Frondelius
  Gruppledare