Kan du lova att kärnfamiljen med mamma, pappa, barn går först?

 1. Varje individ är lika mycket värd oavsett i vilken familje- eller hushållskonstellation personen i fråga befinner sig.

  NEJ
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholm
 2. Hej Anders!
  Samhället ska vara anpassat till olika familjekonstellationer. En familj bygger på kärlek, trygghet och respekt, inte på föreställningar om hur en familj ska vara.

  NEJ
  Nicklas Adamsson
  Kandidat till kommunfullmäktige i Katrineholms kommun
 3. Hej
  Vi moderater är för valfrihet och att alla individer ska få bestämma mer än i dagsläget över sina egna liv. Detta gäller givetvis också hur man vill ha sina familjebildningar. Vi kan inte tänka oss flergiften eller familjebildningar under tvång.

  NEJ
  Lars Härnström
  Gruppledare
 4. Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Politiken ska därför stödja familjerna, inte styra. Kristdemokraterna vill möjliggöra mer tid för barnen, öka familjers handlingsutrymme, uppvärdera föräldraskapet, möjliggöra olika barnomsorgsformer samt stärka barnfamiljers ekonomi. Exvis.: Flexibel föräldraförsäkring, Barnomsorgspeng, Olika barnomsorgsformer, Mindre barngrupper.

  NEJ
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 5. Hej,
  Centerpartiet utgår från alla människors lika rätt och värde. Vi vet att familjer ser olika ut och vi som parti ska se till att kommunens service inte behandlar människor olika beroende på hur familjesituationen ser ut.

  NEJ
  Inger Fredriksson
  Gruppledare
 6. Hej,
  En av Liberalernas grundpelare är och har alltid varit allas lika värde. Vilket bland annat betyder att alla ska behandlas lika oavsett familjebildning.

  NEJ
  Mårten Grothérus
  Toppkandidat till kommunfullmäktige
 7. Tack för din fråga!
  Familjeuppsättningar idag ser så mycket annorlunda ut. Men självklart står familjen i focus oavsett uppsättning.

  NEJ
  Mica Vemic
  Gruppledare
 8. Vänsterpartiet står för alla människors lika värde oavsett familjebildning.

  NEJ
  Tony Rosendahl
  Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm