Kan du lova att habiliteringsersättningen kommer vara 15 kr/t även kommande år även om ni inte får ett särskilt statsbidrag?

 1. Ja, men det är för lite och Centerpartiet vill höja ersättningen som är alldeles för låg idag.

  JA
  Inger Fredriksson
  Gruppledare
 2. Det gör ont att läsa om hur låg ersättning (5:-/tim) som betalats ut i Katrineholm. Habiliteringsersättning gäller personer som deltar i daglig verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vi vill fortsätta 15:-/t efter stadsbidraget slut.

  JA
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 3. Vi står bakom en habiliteringsersättning på 15:-

  JA
  Ylva G Karlsson
  Gruppledare och kandidat till fullmäktige i Katrineholm
 4. Vi ställer oss bakom att nuvarande nivå hålls – men vi anser dessutom att den nivån fortfarande är alldeles för låg. Det är inte minst därför som Vänsterpartiet på riksnivå drev igenom de 350 miljoner kronor extra i anslag för höjd habiliteringsersättning.

  JA
  Thomas Selig
  Ordförande Vänsterpartiet Katrineholm
 5. Hej
  Vi moderater lovar att dagens nivå på habilitetsersättningen kommer bibehållas även om det särskilda statsbidraget försvinner.

  JA
  Lars Härnström
  Gruppledare
 6. Socialdemokraterna lovar att habiliteringsersättningen blir kvar på dagens nivå även om det särskilda statsbidraget försvinner.

  JA
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholms kommun
 7. Hej och tack för frågan.
  Självklart vill vi Liberaler se att habiliteringsersättningen ligger kvar på 15kr per timme framöver även om statsbidraget upphör. Möjligheten att öka ersättningsnivån bör utredas men att lova mer utan veta vilka konsekvenserna är vore respektlöst och oseriöst.

  JA
  Jesper Ek
  ledamot i kommunfullmäktige