Kan du lova att du gör allt du kan för att stoppa eventuell lagring av kärnkraftsavfall inom kommunen?

 1. Hej!
  Det är inte, har aldrig varit och kommer troligtvis aldrig att bli aktuellt att lagra kärnkraftsavfall i Katrineholms kommun eftersom de förutsättningar som krävs för avfallslagring inte finns här.

  JA
  Nicklas Adamsson
  Kandidat till kommunfullmäktige i Katrineholms kommun
 2. Det är inte kommunens uppgift men vi håller koll på detta i framtiden.

  JA
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 3. Det är inte aktuellt för Katrineholm.

  JA
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholms kommun
 4. Vi lovar att rösta emot förslaget ifall frågan mot förmodan skulle dyka upp.

  JA
  Mica Vemic
  Gruppledare SD Katrineholm
 5. Ja, jag har personligen varit med och vaktat Kynnefjäll i Bohuslän för att undvika att slutförvaringen skulle ske där. Nu är det här inte en fråga där Katrineholm skulle vara aktuellt för ett slutförvar, eftersom det finns andra platser som pekats ut.

  JA
  Inger Fredriksson
  Gruppledare
 6. Det är inte aktuellt att Katrineholm är tänkt för slutförvaring men skulle frågan bli aktuell så är vi naturligtvis motståndare till det.

  JA
  Tony Rosendahl
  Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm
 7. Hej Plutonium och tack för frågan.
  Det är inte aktuellt att förvara kärnkraftsavfall i Katrineholm, och skulle det någonsin komma upp skulle vi naturligtvis kämpa emot.

  JA
  Jesper Ek
  ledamot i kommunfullmäktige