Kan du lova att ditt parti aktivt ska verka för att fasa ut all fossil uppvärmning och bränsle i kommunens alla verksamheter under mandatperioden?

 1. Utfasningen av fossil uppvärmning kommer ta längre tid än en mandatperiod.

  NEJ
  Lars Härnström
  Gruppledare
 2. Vi har redan påbörjat arbetet med att fasa ut fossil uppvärmning och bränslen i Katrineholms kommun. Nästa period ska vi fortsätta det jobbet, exempelvis genom att byta ut fordon som drivs fossilt, producera mer solel osv.

  JA
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholm
 3. Hej Vivan!
  Miljöpartiet vill att energin vi använder ska vara klimatsmart, miljövänlig och långsiktigt hållbar. El, värme och bränsle ska inte smutsa ned och förstöra barnens framtid, vare sig med klimatutsläpp eller radioaktivt avfall. Miljöpartiet vill därför att Sverige och Katrineholm ska ha hundra procent förnybar energi. När det gäller Katrineholm vill vi att omställningen ska ske så fort som möjligt genom att under kommande mandatperiod intensifiera det arbete som påbörjats i kommunen.

  JA
  Nicklas Adamsson
  Kandidat till kommunfullmäktige i Katrineholms kommun
 4. Liberalerna vill att vi i kommunen strävar efter att ha hundra procent förnybar och fossilfri energi för uppvärmning och el och att kommunens fordon drivs utan fossilt bränsle. Farten på detta arbete behöver öka, så att vi så snart som möjligt når målet.

  JA
  Mårten Grothérus
  Toppkandidat till kommunfullmäktige
 5. Det tidsfristen håller inte för ett så omfattande arbete.

  NEJ
  Mica Vemic
  Gruppledare SD Katrineholm
 6. Ja…det är partiets ambition att fasa ut användningen av fossila uppvärmningsmetoder. Därför har vi också drivit frågan om produktion av egen miljövänlig energi. Vi vill bland annat skapa en solcellsenergianläggning för detta ändamål.

  JA
  Tony Rosendahl
  Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm
 7. Målet med din fråga är gott! Men på fyra år är det troligen omöjligt. Bilar, lastbilar, grävmaskiner mm. och uppvärmning (delvis) behöver ställas om på kort tid. Vi eftersträvar nya och bättre miljövänliga uppfinningar.

  NEJ
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 8. Hej!
  Centerpartiet anser att det är nödvändigt att ställa om och gå från fossila bränslen till förnybara. Katrineholms kommun har dessutom anslutit sig till fossilfritt Sverige, så ambitionen finns, men utvecklingen behöver skyndas på.

  JA
  Inger Fredriksson
  Gruppledare