Kan du lova att det vid framtida kommunala upphandlingar kommer att finnas kollektivavtalsliknande villkor inskrivna i handlingarna?

 1. Vänsterpartiet har drivit frågan om kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor vid upphandlingar och om vi är med och styr efter valet så är det ett krav.

  JA
  Tony Rosendahl
  Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm
 2. Kommunen och kommunala bolag ska ställa krav på löner, semester och arbetstider enligt relevant kollektivavtal.

  JA
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholms kommun
 3. Hej
  Detta är en fråga som vi kan svara både ja och nej på. Vi vill gärna att mindre producenter av kött och grönsaker ska ha möjlighet att lämna anbud. Närodlad och närproducerade varor är ofta från enmansföretag som givetvis ej har något kollektivavtal. Detta kan givetvis även förekomma i andra branscher där kommunen kommer att upphandla tjänster.

  JA
  Lars Härnström
  Gruppledare
 4. Vi tycker att det är viktigt med likvärdiga villkor i t.ex upphandling och vill därför att det ska finnas kollektivavtal eller kollektivavtalslika avtal hos de som leverantörer som kommunen anlitar.
  När kommunen köper in närodlat och ekologiskt av små producenter kan det dock i vissa fall vara svårt att ställa krav på kollektivavtal.

  JA
  Ylva G Karlson
  Gruppledare och kandidat till fullmäktige i Katrineholms Kommun
 5. Ja, om villkoren är utformade så att de inte hindrar småföretagare att lämna anbud.

  JA
  Mica Vemic
  Gruppledare SD Katrineholm
 6. Vi förutsätter att detta är ett krav utifrån konkurrens och rättvisa.

  JA
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 7. Hej!
  Kommunen tar på sig ett ansvar i varje upphandling att ta ett totalansvar för varan eller tjänsten. Vilket företag som väljs beror på vilka krav som ställs och det är rimligt att de företag kommunen handlar med har goda villkor för eventuella anställda. Men detta får inte förhindra kommunen från att handla från egenföretagare.

  JA
  Inger Fredriksson
  Gruppledare