Kan du lova att det kommer fler butiker till Katrineholm?

 1. Hej
  Det kommer att bli fler butiker Katrineholm. Vissa butiker kommer att få problem då många, framför yngre, handlar på nätet. Fler innevånare innebär också ett större underlag för fler av dagens och nya butiker.

  JA
  Lars Härnström
  Gruppledare
 2. Hej, vi vill att det ska finnas många butiker i Katrineholm så att det är en levande stadskärna. Men hur det går för affärerna beror på om det finns kunder som handlar och det styr vi inte över som politiker. Men vi ska göra allt vi kan för att underlätta att driva företag i Katrineholm.

  NEJ
  Inger Fredriksson
  Gruppledare
 3. Om Katrineholm fortsätter att växa och fler handlar i Katrineholm så kommer det att komma fler affärer. Liberalerna kommer att göra allt för att locka hit människor att bo här, men vi har svårt att påverka var folk handlar.

  JA
  Mårten Grothérus
  Toppkandidat till kommunfullmäktige
 4. Hej Anna!
  Vi kan inte lova att det kommer fler butiker till Katrineholm, men eftersom invånarantalet i Katrineholm ökar blir även antalet potentiella kunder fler, vilket i sin tur betyder att möjligheterna för nyetableringar ökar.

  NEJ
  Nicklas Adamsson
  Kandidat till kommunfullmäktige i Katrineholms kommun
 5. Vi kan inte lova det men vi kan arbeta för att skapa förutsättningar för det. Vänsterpartiet vill bland annat stärka det sociala skyddsnätet för småföretagare för att fler ska våga starta eget.

  NEJ
  Tony Rosendahl
  Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm
 6. Det kommer att etableras nya butiker i Katrineholm framöver men om alla som finns idag också kommer att finnas kvar kan vi inte lova. Däremot är det jätteviktigt att vi fortsätter att bygga bostäder och är attraktiva för inflyttning så att underlaget för handel, restauranger och annan service kan fortsätta öka.

  JA
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholm
 7. Målet är att Katrineholm blir så attraktivt som boende- och utbildningsplats att affärskedjor och butiker vill etablera sig i Katrineholm.

  JA
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 8. Vi ser behovet av att ge landets entreprenörer det erkännande och stöd de förtjänar.

  JA
  Mica Vemic
  Gruppledare SD Katrineholm