Kan du lova att det kommer att bli fler huvuden inom demensvården? Vi får bara mer och mer att göra med samma personalstyrka

 1. Vi kommer att behöva bygga ut demensvården i Katrineholm kommande år. Därför bygger vi nu ett nytt stort äldreboende. Det stora demografiska skiftet vi nu är inne i med allt fler äldre i samhället kommer att kräva nya och stora resurser. Att utbilda och rekrytera personal är den kanske största utmaningen nästa mandatperiod. Vi kommer att prioritera det före sänkta skatter.

  JA
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholm
 2. Ja det behövs mycket mer personal på golvet, de som blir beviljade plats behöver mycket mer omvårdnad än för ett antal år sedan och en anledning är att det fattas platser så de som till slut beviljas plats är multisjuka. Vi i Liberalerna har sedan 2010 krävt att ett till äldreboende skulle byggas nere vid Strandgården i Katrineholm. Äntligen kommer man nu starta bygget som behövts sedan länge. Det behövs fler platser inom servicehus, demensboende samt vårdboenden som möter behovet nu och framåt.

  JA
  Ewa Callhammar
  Oppositionsråd/gruppledare
 3. Hej
  Fler platser för de som drabbas av demens kommer att bli tillgängliga då det ny äldreboendet blir klart. Även fler personal kommer att behöva anställas.

  JA
  Lars Härnström
  Gruppledare
 4. Det nya äldreboende som byggs i kommunen kommer att ge bättre förutsättningar för personal inom demensvården. Förhoppningsvis gör detta att det blir lättare att rekrytera personal och den befintliga personalen stannar.
  Dessutom behövs fler utbildningsplatser för vårdpersonal och arbetsvillkoren behöver förbättras.

  JA
  Ylva G Karlsson
  Gruppledare och kandidat till fullmäktige i Katrineholms kommun
 5. Du ska som vårdtagare kunna lita på att du får den vård du behöver och som arbetare inom den offentliga sektorn ska du ha rätt till en bra arbetsmiljö där du inte slits ut i förtid. Vi i Vänsterpartiet vill rusta upp välfärden genom att öka statsbidragen till kommuner och landsting för att bland annat kunna anställa fler och förbättra arbetsvillkoren.

  JA
  Rue Lindkvist
  Kandidat till kommunfullmäktige
 6. Bemanningen i kommunala verksamheter ska ligga på rätt nivå i relation till arbetsuppgifterna.

  JA
  Mica Vemic
  Gruppledare SD Katrineholm
 7. En högt prioriterad fråga för oss i KD. Äldreomsorgen och behovet av personal är en vardagsfråga – inte en valfråga. Varje dag 24 timmar om dygnet ska omsorgen om våra äldre fungera. Varje dag ska personalen kunna utföra sitt jobb utan dåligt samvete när man går hem från sitt jobb. Det behövs ett stort och kraftigt UPPROP – till kamp för våra äldre och personalen!

  JA
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 8. Hej!
  Tack för frågan! Centerpartiet vill se fler händer i vården och att personalstyrkan ska anpassas efter behoven.

  JA
  Inger Fredriksson
  Gruppledare