Kan du lova att det inte byggs fler cykel/gång/bilvägar (s k share space) istället för riktiga cykelbanor där cyklister inte riskerar att bli påkörda?

 1. Hej! Miljöpartiet vill skapa bättre möjligheter att ta sig fram säkert både till fots och på cykel i Katrineholm. Vi tycker att det är viktigt att skapa trygga cykelvägar så att barn och ungdomar kan ta sig till och från skolan och till olika fritidsaktiviteter. Exakt hur dessa ska utformas måste bedömas utifrån de förutsättningar som råder i det aktuella område som berörs. Vi är öppna för att prova olika typer av lösningar beroende på vad som bedöms fungera bäst i den givna trafiksituationen.

  NEJ
  Nicklas Adamsson
  Kandidat till kommunfullmäktige i Katrineholms kommun
 2. Hej
  Det kan vi inte lova. Ett område där olika typer av trafikanter vistas på samtidigt är trafiksäkert.

  NEJ
  Lars Härnström
  Gruppledare
 3. Vi vill förbättra möjligheten för både cyklister och gångtrafikanter att ta sig fram och då måste man titta på på vilka lösningar som fungerar bäst utifrån de förutsättningar som finns.

  NEJ
  Tony Rosendahl
  Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm
 4. Det börjar bli trångt att anpassa all typ av trafik genom Katrineholm. Detta är ett aktuellt ämne. En grundlig översyn med fartregleringar är påbörjad. Cykelbanor ska självfallet vara en trygg väg för cyklister. Vi tar med dina synpunkter och påverkar ansvariga för att få till trafiksäkra cykelbanor.

  NEJ
  Joha Frondelius
  Gruppledare