Kan du lova att det finns behöriga lärare i alla ämnen i alla Katrineholms skolor?

 1. Tack Emmy för din fråga.
  Idag råder det stor lärarbrist i Sverige, och det märks även hos oss i Katrineholm.
  Många av våra skolor har lyckats otroligt bra med sin rekrytering, andra mindre bra. Vi Liberaler i Katrineholm vill låta våra lärare fokusera på att vara lärare bl a genom att anställa fler andra yrkeskategorier som kan ta över de arbetsuppgifter som INTE kräver lärarutbildning, tex mentorsskap, rastvakteri, föräldrakontakt, administration mm.

  NEJ
  Jesper Ek
  ledamot i kommunfullmäktige
 2. Hej Emmy! Det råder tyvärr stor brist på legitimerade lärare. På grund av detta går det idag inte att lova att alla lärare som anställs ska ha legitimation. Mycket har hänt sedan Miljöpartiet tillträdde i regeringen för fyra år sedan. Fler åtgärder måste dock till för att göra läraryrket mer attraktivt. Ett förslag handlar om lön under utbildningen. Miljöpartiet föreslår att det ska vara möjligt för lärarstudenter att jobba halvtid i skolan under sin utbildning och få full lön.

  NEJ
  Nicklas Adamsson
  Kandidat till kommunfullmäktige
 3. Svårt att lova…det beror helt och hållet på om vi lyckas rekrytera behöriga lärare. Det råder brist på legitimerade lärare. Däremot är det naturligtvis vår ambition. Vi anser också att löneförhöjningar skall komma alla lärare till del, inte bara några få.

  NEJ
  Tony Rosendahl
  Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm
 4. Vårt mål är 100% behöriga lärare i kommunen. För att locka utbildade lärare behövs det ledning och styrning som attraherar till yrket. Att bygga en ny storskola på Järven löser inte detta problem. Utifrån elevens utbildningsbehov så är mindre enheter viktiga. Det gäller också att lita på lärarens kompetens och förmåga och inte ändra politiskt varje mandatperiod. Detta är ingen valfråga utan en vardagsfråga som måste fungera varje dag året runt!

  JA
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 5. Hej
  Skickliga och behöriga lärare i alla ämnenen är en önskedröm. Tyvärr är det en dröm som inte går att realisera. Kan också försäkra dig om att det finns obehöriga lärare som gör ett minst lika bra eller bättre jobb än vissa behöriga.

  NEJ
  Lars Härnström
  Gruppledare
 6. Lärarbristen gör att det är svårt att lova något sådant. Men vi i Katrineholm ska göra allt för att klara rekryteringen i konkurrens med alla andra kommuner. Därför ska vi vara en attraktiv arbetsgivare och en kommun man gärna vill bo och arbeta i.

  NEJ
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholm
 7. Tack för din fråga!
  Men vi kan vara garanter för att lärarutbildningen kommer att öka i attraktivitet.

  NEJ
  Mica Vemic
  Gruppledare SD Katrineholm
 8. Hej,
  nej, det är svårt att lova att det ska finnas utbildade lärare i alla ämnen. Men vi ska ha det som mål och vi ska också se till att de lärare som saknar rätt utbildning ska få möjlighet att läsa in det som saknas.

  NEJ
  Inger Fredriksson
  Gruppledare