Kan du lova att det byggs cykelbanor med cykelöverfarter från Genne, Gersnäs, Lasstorp, Laggarhult och Djulökvarn till våra högstadie- & gymnasieskolor?

 1. Hej! Miljöpartiet vill skapa bättre möjligheter att ta sig fram säkert både till fots och på cykel i Katrineholm. Vi tycker att det är viktigt att skapa trygga cykelvägar så att barn och ungdomar kan ta sig till och från skolan och till olika fritidsaktiviteter. Exakt hur dessa ska utformas måste bedömas utifrån de förutsättningar som råder i det aktuella område som berörs. Vi är öppna för att prova olika typer av lösningar beroende på vad som bedöms fungera bäst i den givna trafiksituationen.

  JA
  Nicklas Adamsson
  Kandidat till kommunfullmäktige i Katrineholm
 2. Hej
  Vi kan inte lova att det byggs cykelbanor på alla ställen som efterfrågas. Behovet av olika typer av infrastruktur måste ställas mot varandra och det finns andra prioriterade om och nybyggnationer.

  NEJ
  Lars Härnström
  Gruppledare
 3. Hej och tack för frågan!
  Självklart vill Liberalerna titta över behovet av cykelbanor och överfarter för kommunens barn på väg till/från de centrala skolorna. Det är viktigt att cykling sker på ett säkert sätt, inte bara för cyklisterna, men också för bilburna och fotgängare. Genom säkra och välmarkerade cykelbanor och överfarter minskas riskerna för alla i trafiken. Sen gäller det naturligtvis att alla i trafiken respekterar varandra och samspelar.

  JA
  Jesper Ek
  ledamot i kommunfullmäktige
 4. Vi kan inte lova att det blir exakt de sträckorna som nämns i frågan men vi kan lova att fortsätta bygga ut cykelvägarna i kommunen.

  NEJ
  Tony Rosendahl
  Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm
 5. Vi vill ha säkra gång och cykelöverfarter. Katrineholm växer och behöver alltid ha en aktuell översyn på gång & cykelvägarna med överfarter. Vi tar med detta och lovar att lyfta frågan till berörda förvaltningar.

  JA
  Joha Frondelius
  Gruppledare