Kan du lova att det blir riktad hjälp till dom som är 30-50 år och arbetslösa?

 1. Jag förstår din frustration över att få ett jobb. Arbetsförmedlingen har ett stort ansvar tillsammans med kommunens riktade åtgärder för att skapa möjliga vägar till egen försörjning. Vi lovar fortsätta vårt politiska uppdrag att skapa förutsättningar för fler jobb.
  Att lova specifikt ålder är svårt eftersom uppdraget vänder sig till alla arbetslösa.

  JA
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 2. Hej
  Generella åtgärder till samtliga arbetslösa kan vi lova. Men, det största ansvaret har individen själv. Vår inställning är också att alla som kan arbeta ska arbeta. De som är i behov av hjälp ska också få hjälp i form av stöd.

  JA
  Lars Härnström
  Gruppledare
 3. Alla ska få insatser som passar individen i förhållande till de krav som ställs för att få ett jobb på arbetsmarknaden. Vi jobbar också väldigt aktivt med etableringar av nya företag och verksamheter i olika branscher för att bredda vår lokala arbetsmarknad.

  JA
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholms kommun
 4. Hej,
  Centerpartiet anser att alla ska få den hjälp och det stöd som behövs för att hitta ett nytt jobb. Det ska inte regleras av i vilken ålder du är.

  JA
  Inger Fredriksson
  Gruppledare
 5. Ja..och det gäller inte bara för gruppen av personer 30 – 50 utan gäller alla som är arbetslösa. Alla ska få personlig hjälp med riktade insatser för att kunna komma ut på arbetsmarknaden.

  JA
  Tony Rosendahl
  Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm
 6. Hej Jotunhammer och tack för frågan.
  Vi kan tyvärr inte lova riktade insatser för en särskild åldersgrupp, däremot kan vi Liberaler lova att genom satsningar på kommunens grundläggande service (skola, vård, omsorg) göra Katrineholm attraktiv för nya företagsetableringar. Utöver det är det viktigt att kommunen erbjuder insatser för att hjälpa invånarna med att utveckla sina färdigheter och kunskaper för att kunna matchas mot olika arbetstillfällen.

  NEJ
  Jesper Ek
  ledamot i kommunfullmäktige
 7. Alla arbetsföra i arbetsför ålder behöver få riktiga jobb på marknadsmässiga villkor, så en riktad hjälp till endast en specifik åldersgrupp kan vi ej lova.

  NEJ
  Mica Vemic
  Gruppledare SD Katrineholm
 8. Hej!
  Vi tycker det är viktigt att alla som står utanför arbetsmarknaden får hjälp och stöd att hitta tillbaka. Från kommunens sida tycker vi att det är angeläget att skapa goda förutsättningar för olika typer av verksamheter att utvecklas och etablera sig i Katrineholm, vilket inte bara skapar arbetstillfällen, utan även gynnar kommunen på andra sätt. Sverige måste t ex öka takten i det gröna omställningsarbetet, vilket kommer att innebära att nya typer av arbetstillfällen kommer att skapas.

  NEJ
  Nicklas Adamsson
  Kandidat till kommunfullmäktige i Katrineholms kommun