Kan du lova att det blir krav på nyanlända att jobba och inte bara sitta hemma?

 1. Den s-ledda regeringen har redan infört utbildningsplikt för den som inte har tillräckliga kvalifikationer för att få ett arbete. Så om man inte har jobb ska man se till att utbilda sig och att göra sig anställningsbar. Vi ser nu också att etableringstiden för nyanlända minskar ordentligt. Men det kommer att krävas ännu fler insatser så det går ännu snabbare. Inte minst handlar det om att styra in mot de många sektorer som skriker efter arbetskraft.

  JA
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdelmokraterna i Katrineholms kommun
 2. Alla ska arbeta eller studera, ingen ska vara sysslolös. Alla som har försörjningsstöd ska utföra motprestation och om man inte gör det ska försörjningsstödet dras in.

  JA
  Ewa Callhammar
  Oppositionsråd /gruppledare
 3. Hej
  För oss moderater har det alltid varit självklart att alla som kan ska arbeta eller studera. Vi vill också att alla som av olika anledningar har försörjningsstöd ska utföra någon typ av motprestation. De som väljer att vara hemma med små barn ska givetvis lära sig svenska, men kan då ej arbeta.

  JA
  Lars Härnström
  Gruppledare
 4. Detta borde vara ett krav för alla arbetsföra.

  JA
  Mica Vemic
  Gruppledare SD Katrineholm
 5. Hej Burhan!
  Miljöpartiet vill att människor ska inkluderas i samhället så fort de kommit till Sverige. Därför vill vi att det ska gå snabbt att få stöd att komma ut på arbetsmarknaden, läsa SFI, vidareutbilda sig, validera sin utbildning eller starta företag. Vi strävar efter ett samhälle där alla människor, oavsett vilka de är och vill vara, har möjlighet att forma sina egna liv. Den tid det tar för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden har minskat kraftigt under vår tid i regering.

  JA
  Nicklas Adamsson
  Kandidat till kommunfullmäktige i Katrineholms kommun
 6. Frågan antyder att invandrare är lata och sitter bara hemma. I Sverige ska alla ha samma villkor och vi prioriterar att alla har rätt till arbete med bra villkor. Svenska språket är en nyckel till integration. Idag råder utbildningsplikt efter upprättat uppehållstillstånd men vi vill även erbjuda språkundervisning tidigare, vilket gör att den nyanlände lättare kan delta aktivt i det svenska samhället. Det är även viktigt att yrkesutbildade nyanlända får sin utländska utbildning validerad.

  NEJ
  Rue Lindkvist
  Kandidat till kommunfullmäktige
 7. Vägen till ett nytt liv i Sverige har under många år varit kantad av olika problem. Det tar alldeles för lång tid för en del att börja jobba i Sverige. Det har sin grund i egna kunskaper och arbetserfarenheter, sociallagstiftningen, språkkunskaperna,fackavtalen, bostadsfrågan och den kommunala viljan. Vi ser gärna ett nytt schema på integration från dag 1. Språket är avgörande och behöver komma igång direkt redan vid asylprövningen. Vara tydlig med varje individs behov av egen försörjning.

  JA
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 8. Hej!
  Centerpartiet anser att ett jobb är den bästa vägen in i samhället och vi har lagt förslag på nationell nivå som ska underlätta för fler att komma ut på arbetsmarknaden.

  JA
  Inger Fredriksson
  Gruppledare