Kan du lova att det blir färre invandrare i stan?

 1. Vi tycker att det är viktigt att Sveriges kommuner, liksom länderna inom EU, gemensamt tar ansvar för ett generöst flyktingmottagande och att Katrineholms kommun ska bidra solidariskt.

  NEJ
  Nicklas Adamsson
  Kandidat till kommunfullmäktige
 2. Invandringen till Katrineholm måste anpassas efter kommunens förmåga att bygga bostäder, skapa utbildningsplatser och jobb samt känsla av gemenskap mellan stadens invånare. Sveriges migrationspolitik har under decennier hanterats på ett ansvarslöst och ignorant sätt, med allvarliga konsekvenser för det svenska samhället. Ett mycket högt asyl- och anhörigmottagande har splittrat samhället, odlat utanförskap och urholkat välfärden.

  JA
  Mica Vemic
  Gruppledare SD Katrineholm
 3. Den omlagda och strama migrationspolitiken ska ligga fast. Det svenska mottagandet ska fortsätta att minska. Andra länder får istället göra mer. På samma sätt ska Katrineholm ta ett mindre ansvar för migrationen och kommuner dit så många inte har kommit får göra mer.

  JA
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholms kommun
 4. Det varken kan eller vill vi lova.

  NEJ
  Thomas Selig
  Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm
 5. Svensk asyllagstiftning ligger fast för människors behov av ny boplats och jobb. Katrineholm har en stor bostadsbrist som många andra kommuner i landet. Sverige har inom några år ett stort arbetskraftsbehov inom offentliga jobb som skola, vård och omsorg. Katrineholm behöver 1000 nya medarbetare inom 3 år. Med styrning mot denna personalbrist behöver lagstiftningen ändras och anpassas. Sverige behöver omgående anpassa vägen till jobb och bostad för alla som vill bo i landet!

  JA
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 6. Hej
  Kan och vill inte lova att det blir färre invandrare i Katrineholm. Vilka räknar du som invandrare? Att flytta från en annan kommun till Katrineholm för att man fått ett arbete ser jag som positivt.

  NEJ
  Lars Härnström
  Gruppledare
 7. Alla är välkomna till Katrineholm oavsett nationalitet, kön, läggning mm. Det som är viktigt är att alla har ett jobb att försörja sig på. När det gäller asylinvandringen så stödjer vi den restriktivare hållningen som idag gäller och när det gäller flyktingmottagning så måste främst övriga Europa ta sitt ansvar och när det gäller Sverige så har Katrineholm uppfyllt detta så det är dags att övriga kommuner som inte tagit ansvar tar det!

  NEJ
  Ewa Callhammar
  Oppositionsråd/ gruppledare
 8. Hej, ingen kan lova att det blir varken fler eller färre invandrare i Katrineholm. Vi styr inte över hur människor vill bo och leva sina liv, om de tycker att Katrineholm är en bra plats att leva på eller om de vill bo någon annanstans.

  NEJ
  Inger Fredriksson
  Gruppledare