Kan du lova att det blir cykelväg mellan Vingåker och Katrineholm

 1. Det uppdraget får kommunerna behandla utifrån sina medborgare. Om vi i framtiden ser en sammanslagning av KFV Katrineholm-Flen och Vingåker kan detta ämne planeras.

  NEJ
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 2. Nej, det går inte att göra i dagsläget, men det är en ambition att fler ska kunna ta cykeln till arbetet och då behövs det säkra vägar.

  NEJ
  Inger Fredriksson
  Gruppledare
 3. Hej Catharina! Nej, det kan vi inte lova i dagsläget. Men vi ser gärna att förslag som detta förverkligas på sikt. I Katrineholm går till val på att bygga ut cykelvägar till Bie och Strångsjö och vill även på andra sätt underlätta för katrineholmsborna att ta sig fram på cykel.

  NEJ
  Nicklas Adamsson
  Kandidat till kommunfullmäktige i Katrineholms kommun
 4. Behovet av en 2,5 mil lång cykelväg är begränsat. Dock ser vi att en trafiksäkrare väg för alla trafikanter kan bli aktuell.

  NEJ
  Mica Vemic
  Gruppledare SD Katrineholm
 5. Hej
  Det finns inget uttalat behov av cykelväg mellan Katrineholm och Vingåker. De medel som finns på regional nivå bör i första hand läggas på att förbättra befintliga vägar i vårt närområde.

  NEJ
  Lars Härnström
  Gruppledare
 6. Det är inte aktuellt för oss.

  NEJ
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholms kommun
 7. Det är inget som vi kan lova idag.

  NEJ
  Tony Rosendahl
  Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm
 8. Hej Catharina och tack för frågan!
  Naturligtvis vill vi Liberaler uppmuntra till att folk cyklar, och strävar efter att de ska göra det så säkert som möjligt, men en cykelbana mellan Vingåker och Katrineholm är inte aktuellt i dagsläget.

  NEJ
  Jesper Ek
  ledamot i kommunfullmäktige