Kan du lova att behålla, värna och utveckla Sköldinge skola (klass 0-6) som betyder så mycket för våra barn och vår by?

 1. Vi ser ett stort värde i bevarandet av de mindre skolenheterna, inte minst de lands- och glesbygdsskolor som fortfarande finns kvar. För att få ett fungerande samhälle i stort krävs att skolan lyckas med sin uppgift. Av den orsaken är det viktigt att låta grundskolan bygga på småskalighet. Sverigedemokraterna vill därför motverka trenden där mindre skolor läggs ned till förmån för större.

  JA
  Mica Vemic
  Gruppledare SD Katrineholm
 2. Ja vi kommer att fortsätta satsa på våra skolor i hela kommunen.

  JA
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholms kommun
 3. Hej och tack för din fråga!
  Ja. Liberalerna har länge varit tydliga med att vi vill behålla och utveckla samtliga kransskolor. De är precis som du säger en mycket viktig del i sina respektive samhällen och bidrar till att annan service också finns. Det är dessutom viktigt att komma ihåg att varje skola har sin unika karaktär, och formas till att bli det just de egna elever behöver – alla skulle inte må bra av att bussas till en stor skola.

  JA
  Jesper Ek
  ledamot i kommunfullmäktige
 4. Hej, ja, Centerpartiet vill bevara och utveckla landsbygdsskolorna och vi vill ha särskilda resurser avsatta för det. Landsbygdsskolorna är en viktig resurs för bygden, i Sköldinge precis som i de andra mindre tätorterna runt om i Katrineholms kommun.

  JA
  Inger Fredriksson
  Gruppledare
 5. Vi Kristdemokrater värnar landsbygdens skolor. Att växa upp i en trygg landsbygdsskola är en vinst för familjen och samhället. Storskolor som majoriteten avser att bygga är inget vi står bakom. Skolan i landsbygden är dessutom en av dom viktigaste naven för en levande landsbygd. Vi kommer stå upp för Sköldinge skola i framtiden. Familjelivet påverkas positivt och därmed också en viktig “marknadsföring” för hela Katrineholm.

  JA
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 6. Hej
  Så länge det finns ett underlag för skola i Sköldinge och lärare som vill arbeta där kommer skolan vara kvar. Vår förhoppning är att inflyttning av familjer med barn ökar.

  JA
  Lars Härnström
  Gruppledare
 7. Ja…vi vill fortsätta satsa på våra kommunala skolor.

  JA
  Tony Rosendahl
  Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm
 8. Miljöpartiet har alltid arbetat för att skolorna på de mindre orterna ska kunna finnas kvar. Om elevunderlaget sjunker kan det tyvärr vara svårt att lova att en skola ska vara kvar. Vi måste jobba på att fler människor väljer att bo på de mindre orterna för att på sikt säkra att skolorna kan vara kvar.

  JA
  Ylva G Karlsson
  Gruppledare och kandidat till fullmäktige i Katrineholm