Kan du lova att att ditt parti ska ge miljö- och klimatfrågan högsta politiska prioritet?

 1. Ja, Miljöpartiet lovar att ge miljö- och klimatfrågorna högsta politiska prioritet. Det är vi som idag delar den här planeten som avgör framtiden. Våra barn kommer att fråga oss vad vi gjorde när vi stod inför klimathot och miljöförstöring. Vi vill kunna svara att vi gjorde allt vi kunde för att skapa ett samhälle som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart.

  JA
  Nicklas Adamsson
  Kandidat till kommunfullmäktige
 2. Miljö- och klimat är högt prioriterat för oss och Katrineholm har blivit en av landets bästa miljökommuner med vår politik. Vi ligger exempelvis i topp när det gäller solel. Nu vill vi gå vidare med att ställa om med ännu mer solel, styra mot ännu mer tågtransporter, förenkla för cykling och öka andelen klimatsmart och närproducerad mat i kommunens verksamhet. Vi ska även spara mer energi i våra lokaler och ställa om fordon till el och fossilfritt. En tätare stad ger också mindre transporter.

  JA
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholm
 3. Vi vill satsa på förnybar energi i form av solceller på kommunala byggnader, skapa en solenergianläggning för produktion av egen el, utveckla kollektivtrafiken i kommunen så att fler kan åka miljövänligt. Vi vill öka andelen närproducerad och ekologisk mat i kommunens verksamheter. Vi vill fasa ut användningen av farliga kemikalier i kommunen. Vi vill ha restriktivitet vid byggnation i strandnära områden, bevara den biologiska mångfalden och garantera allmänhetens tillträde till våra stränder.

  JA
  Tony Rosendahl
  Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm
 4. Vår miljöpolitik präglas av rationalitet och effektivitet. Vi ska göra insatser där de gör som störst nytta, och vi ska använda oss av de senaste och mest avancerade forskningsdata. Dock är sjukvård, skola, äldrevård och trygghet våra högst prioriterade frågor.

  NEJ
  Mica Vemic
  Gruppledare SD Katrineholm
 5. Hej
  Vi kan inte lova att miljö- och klimatfrågor får högre prioritet än andra politikområden. Detta innebär inte att dessa frågor är oväsentliga. Vi moderater tror på teknikutveckling som ett viktigt led i en förbättring. Kommunalt kan vi på olika sätt ”dra vårt strå till stacken” genom prioritering av exempelvis att använda solceller för uppvärmning och elproduktion i stället för fossila bränslen.

  NEJ
  Lars Härnström
  Gruppledare
 6. Frågan styr mot ett löfte som är svårt att redovisa. KD har alltid sedan vi startade på 60-talet har devisen: Vi som lever nu ska överlämna en jord som nästa generation kan ha som hem. De nuvarande produktions- och konsumtionssystemen på vår planet är inte långsiktigt hållbara. För en hållbar miljö- och klimatpolitik, inte minst för att säkra investeringar som gynnar en klimatvänlig
  utveckling, behövs en grundläggande långsiktig riktning, som inte att förändras vid varje riksdagsval.

  NEJ
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 7. Klimat, miljö och hållbarhet måste prioriteras, men det måste ske på ett sätt som gynnar utvecklingen och inte genom kortsiktiga lösningar som oftast ger små effekter. Vi måste tänka långsiktigt och göra investeringar som är bra för miljön och som är effektiva.
  Lokalt ska vi jobba för att öka kommunalt resande samt förbättra möjligheterna för att kunna ta sig fram med cykel och till fots.

  JA
  Mårten Grothérus
  Toppkandidat till kommunfullmäktige
 8. Hej,
  ja, miljöfrågorna är mycket prioriterade för Centerpartiet. De är i grunden överlevnadsfrågor.

  JA
  Inger Fredriksson
  Gruppledare