Kan du lova att alla barn som växer upp i Katrineholm får samma möjligheter att lyckas och utvecklas?

 1. Jämlikhet är grunden i vår politik. Välfärdssamhällets idé är utjämning och lika möjligheter så vi vill att samhället ska utjämna skillnader i villkor mellan barn med olika förutsättningar. Barn- och mödravård, förskola, skola, socialpolitik, kultur- och fritidsverksamhet ska utformas så att alla får bästa möjlighet att utvecklas oavsett bakgrund. Att det finns tillräckligt med resurser, att de omfattar alla och att de styrs mot jämlikhet är helt centralt. Små klyftor är bra för alla.

  JA
  Fredrik Olovsson
  Ordförande för Socialdemokraterna i Katrineholm
 2. Det är Vänsterpartiets ambition att skapa en mer jämlik kommun där alla barn ges samma möjligheter att utvecklas. Skolan ska fungera kompensatoriskt dvs att de barn som är i behov av extra insatser också skall få det. Till exempel läxhjälp i de kommunala skolorna som vi fick igenom.

  JA
  Tony Rosendahl
  Gruppledare Vänsterpartiet Katrineholm
 3. Tack Niklas för din fråga.
  Tyvärr är svaret på din fråga idag NEJ. Men Liberalernas ambition är att ändra det till ett JA!
  Liberalerna vill genom tidigare och flera insatser med läs- och skriv på lågstadiet, mindre klasser på framför allt lågstadiet och genom att renodla lärarnas arbetsuppgifter (för att attrahera fler utbildade lärare) menar vi att kvalitén i undervisningen och möjligheten till att identifiera behov och följa upp kan avsevärt förbättras.

  JA
  Jesper Ek
  ledamot i kommunfullmäktige
 4. Hej Niklas!
  Nej, det kan vi tyvärr inte lova idag, men vi arbetar för att komma så nära detta mål som möjligt. Barn har olika utgångslägen, beroende på många olika saker, något som skolan ska arbeta kompensatoriskt för att utjämna, så den enskilda eleven utifrån sina förutsättningar kan lyckas och utvecklas. För att man ska kunna säga att alla barn som växer upp i Katrineholm har samma förutsättningar måste alla som behöver stöd och hjälp i sin skolgång, oavsett vad det handlar om, få detta.

  NEJ
  Nicklas Adamsson
  Kandidat till kommunfullmäktige i Katrineholms kommun
 5. Hej
  Tyvärr kan vi inte lova att alla barn i Katrineholm kommer att lyckas. Däremot kan vi lova att alla kommer att utvecklas. Detta genom det arbete som görs i förskola och skola. De som behöver ska få adekvat hjälp. Vi har alla olika hemförhållanden och det kommer fortsättningsvis också avspegla sig i hur man lyckas.

  NEJ
  Lars Härnström
  Gruppledare
 6. Barn är barn oavsett hudfärg. Alla barn i Katrineholm är viktiga utifrån vår familjepolitik. Katrineholms skolor behöver fler utbildade lärare och speciallärare. Katrineholm behöver flera engagerade eldsjälar som jobbar ideellt för barn och ungdomars utveckling. Goda förebilder är viktiga inslag för alla barns utveckling. Kommunen behöver satsa och stödja på mera föreningsliv. Vi kommer jobba för att alla barn kommer bli synliga och få möjligheten att utvecklas och lyckas utifrån sin förmåga.

  JA
  Joha Frondelius
  Gruppledare
 7. Tack för din fråga!
  Med en statlig huvudman så ökas likvärdigheten över hela Sverige och detta är vad vi jobbar för.

  JA
  Mica Vemic
  Gruppledare SD Katrineholm
 8. Hej,
  ja, det är vår ambition i Centerpartiet. Alla barn ska ha dessa möjligheter, men det kommer inte bara bero på vad kommunen (samhället) kan göra, utan också på vad individen gör av förutsättningarna och vilket stöd som finns runt om.

  JA
  Inger Fredriksson
  Gruppledare