Kan du lova kan du lova att bilda ett naturreservat av Lötbodalsskogen och reservera ett område av väsentlig betydelse för naturvård och friluftsliv

 1. Som enda parti i Gnesta har vi en rad vallöften som handlar om att satsa på naturturism, friluftsliv och att öka andelen skyddad natur. Vi vill göra det enklare för boende och turister att hitta ut i naturen. Lötbodalsskogen är ett viktigt område, eftersom det ligger nära tätorten och redan idag har goda möjligheter till friluftsliv. Däremot finns många områden i kommunen med en rik biologisk mångfald och fantastisk natur – om det blir just Lötbodalsskogen som skyddas behöver utredas närmare.

  NEJ
  Gustav Edman
  Gruppledare Kommunfullmäktige
 2. Nej det kan jag inte lova. Jag tycker att Lötbodalsskogen är ett utmärkt exempel på hur ett större vackert och omväxlande naturområde i direkt närhet till större bebyggelse kan utformas. För Lötbodal erbjuder som det är idag rika möjligheter till friluftsliv av olika slag och för alla olika önskemål. Detta ska värnas. Inom kommunen har man god kontroll på skyddsvärda områden som kanhända i framtiden blir fråga för naturreservat.

  NEJ
  Sarah Kinberg
  ordförande
 3. Tack för din fråga!
  Vi Sverigedemokrater arbetar för att värna om våra grönområden på olika sätt, men vi kan inte lova att just Lötbodalsskogen ska göras om till naturreservat utan det måste vi undersöka närmre.

  NEJ
  Maria Richthoff
  Ordförande
 4. Gnesta kommun har i förhållande till andra kommuner ett litet ägande av mark och skog. Lötbodal där har vi ett ägande som behövs förvaltas på ett sätt där vi tar vara på naturvärdena. Gällande naturreservat så är det ofta ett samarbete med länstyrelsen som leder till ett Naturreservat. Det är viktigt att bevara de naturvärden som finns inom kommunen därför behövs ett fortsatt dialog med olika verksamheter som har kunskap om detta.

  NEJ
  Anders Simme
  Ordinarie i kommunfullmäktige
 5. Lötbodalsskogen är ett omtyckt strövområde.
  Om man gör ett naturreservat av detta medföljer restriktioner i hur skogen får skötas. Det skulle göra den mindre attraktiv för friluftslivet.

  NEJ
  Håkan Ekstrand
  Oppositionsråd