Kan du lova att underlätta för mer miljövänlig trafik i Gnesta kommun genom fler laddstolpar på offentliga parkeringar, t.ex. vid stationen

 1. Vi vill att det ska bli enklare att färdas miljövänligt i hela Gnesta kommun. Det innebär en satsning på landsbygdsbussarna, fler cykelparkeringar under tak, att driva på för att en bilpool etableras, införa cykel som personalförmån och en rad andra åtgärder för miljövänlig trafik. I vår politik för nästa mandatperiod är det då självklart med fler laddplatser vid både pendelparkering och gatuparkering i tätorternas centrum samt att kommunen utreder möjligheten att starta produktion av biogas.

  JA
  Gustav Edman
  Gruppledare Kommunfullmäktige
 2. Tack för din fråga!
  Kommunen skall alltid arbeta fram klimat- och miljömål som är realistiska utifrån de förutsättningarna som kommunen har.
  Vi arbetar för att kollektivtrafiken ska fungera så bra som möjligt så att fler väljer det alternativet.
  Vi kommer att se på dom behov som finns och vilka åtgärder som ger bäst effekt och därefter möta dessa efter bästa förmåga.

  JA
  Maria Richthoff
  Ordförande
 3. Det är närmast skandalöst ett det finns så få laddstolpar nu när vi behöver satsa stort på omställning för att komma bort från fossilberoendet. Under det år framöver så kommer det öka radikalt antal försäljningar av el-bilar beroende på Bonus Malus så det är hög tid att förstärka antal laddstolpar i kommunen.

  JA
  Anders Simme
  Ordinarie i kommunfullmäktige
 4. Det är mycket lätt att svara ja på den här frågan. Vi vill väl alla arbeta för att få till en så miljövänlig trafiklösning som bara är möjlig i
  kommunen. Vi på landsbygden är beroende av bil för att ta oss till centralorten för att uträtta våra ärenden eller att ta oss till stationen för vidare transport och vi kommer stödja förslag om fler laddstolpar vid pendelstationen eftersom det är där behovet är som störst.

  JA
  Sarah Kinberg
  ordförande
 5. Ja, vi vill utöka antalet laddstolpar på alla parkeringar där det är möjligt.

  JA
  Håkan Ekstrand
  Oppositionsråd