Kan du lova att svara på ALLA frågor som ställs här. Är orolig morfar angående förskolan, bl.a. för stora barngrupper. Vill du svara?

 1. Tack för din fråga!
  Jag förstår din oro!
  En mycket viktig del i en fungerande förskola är att antalet barn per grupp inte överstiger det maxantal som krävs för att garantera en god omsorg. Skolverket tog 2013 bort sin rekommendation om maximalt 15 barn per förskolegrupp för att återigen införa denna rekommendation året därpå. Att på detta sätt ta bort och återinföra en viktig rekommendation inger osäkerhet och därför vill vi Sverigedemokrater att denna rekommendation står fast under tid.

  JA
  Maria Richthoff
  Ordförande
 2. Jag tycker det är självklart att vi politiker finns här och ger raka svar, där vi i Miljöpartiet redan innan svarat på samtliga frågor. När det kommer till barngruppernas storlek ser vi det som ett stort problem för både förskollärarnas och barnens vardag. Som vi svarat innan är det en högt prioriterad fråga och vi kommer lägga kraft för att minska barngrupperna med Skolverkets riktmärken som mål.

  JA
  Gustav Edman
  Gruppledare Kommunfullmäktige
 3. Vi moderater jobbar intensivt med att ta fram nya förskolelokaler. Utan nya lokaler har vi inte möjlighet att minska antalet barn i barngrupperna.
  Utan överklaganden hade den nu nyöppnade moderna 6 avdelnings förskolan Fågeldansen kunnat öppna redan för ett år sedan, vilket hade gjort att antalet barn kunnat delats upp på flera grupper. Nu arbetar vi i hög takt med nästa nya förskola. Vi välkomnar även gärna fler utförare av förskoleverksamhet likt de fristående & kooperativ vi har idag.

  JA
  Ann-Sofie Lifvenhage
  Kommunalråd
 4. Du ställer Två frågor därför blir det svårt att svara Ja eller Nej. Att svara på alla frågor- det finns säkert frågor som av någon anledning kan vara svårt att svara på. Vi har svarat på så många vi kan.
  Att svara på förskolan Ja. Vi i Vänsterpartiet lyfte denna fråga nyligen i kommunfullmätige till Moderaterna och Socialdemokraterna där de inte svarade på om barngrupperna har ökat i förhållande till personaltätheten. Vi i Vänsterpartiet tycker att 15 barn för tre anställda är ett mål.

  JA
  Anders Simme
  Ordinarie i kommunfullmäktige
 5. Ja, vi liberaler vill verkligen jobba för att det ska lösa sig med plats i förskolan. Det är mycket viktigt nu då vi bygger ut samhället att även detta krav, som du ställer, på förskoleplatser tillfredsställs. Vi hade problem med ett långvarigt överklagande av den nya förskolan Fågelsången. En förskola med 6 avdelningar som vi förväntade oss att kunna inviga för ett år sedan. Nu sker invigningen av den först i höst samtidigt som fler förskolor är under planering.

  JA
  Sarah Kinberg
  ordförande
 6. Jag kan tyvärr inte lova att svara på alla frågor då uppkoppling inte alltid fungerar samt att dyngnet bara har 24 Tim, men försöker så gott jag kan.

  Beträffande förskolor vill vi minska barngrupperna samt jobba för byggnation av nya samt upprustning av våra befintliga förskolelokaler.

  NEJ
  Håkan Eksteand
  Oppositionråd