Kan du lova att lärarna har den utbildning och de resurser som behövs för att möta elever, både de som behöver extra stöd och de som behöver utmaningar

 1. Bra och utbildade lärare är en förutsättning för att alla elever ska få en bra skolgång. Vi förespråkar dessutom fast anställda resurspedagoger i stället för elevassistenter för att kunna stötta de elever som har behov av det och för att skapa arbetsro i klassrummet. En förstärkning gällande specialpedagogisk kompetens och resurser skulle behövas .

  JA
  Anders Simme
  Ledamot i fullmäktige
 2. Vi moderater lovar att ha kunskaps- & måluppfyllelse som högsta prioritet. Att ha behörig & kompetent personal är A & O när vi bygger en skolorganisation som sätter elevernas kunskap & trygghet i 1:a rummet. Vi behöver ha skickliga pedagoger som ”äger” rummet för att skapa bra undervisningsklimat & har didaktiska kunskaper för att nå eleverna – oavsett nivå.
  Vi vill minska administrationen & se till att lärares tid går till rätt saker så att de kan engagera & inspirera eleverna mot högre mål.

  JA
  Ann-Sofie Lifvenhage
  Kommunalråd
 3. Bättre förutsättningar för Gnestas skolor, med särskilt fokus på lärarnas förutsättningar, är vår enskilt största satsning vi vill göra under kommande mandatperiod. Vi vill ge lärarna i Gnesta ökad makt och mer resurser för att kunna förnya skolan och förverkliga lösningar som underlättar vardagen. Vi vill öka lärarlönerna för att kunna rekrytera fler utbildade lärare till kommunen. Barn ska få det stöd de behöver i skolan och barn med särskilda behov är ett prioriterat område för oss.

  JA
  Gustav Edman
  Gruppledare
 4. Tack för din fråga!
  Vi behöver skapa attraktiva karriärvägar med lönelyft för våra lärare. Kommunen ska erbjuda betald vidareutbildning för våra anställda inom skolan. Då höjer vi både kompetensen samt att vi får engagerad skolpersonal. Vi behöver ge lärarna befogenhet att åtgärda de ordningsproblem som finns. Tydligt mål vad gäller kunskapsnivå och utveckling anpassat till varje elev.
  För att lärarna ska känna engagemang behöver man också satsa på motivationshöjande åtgärder.

  JA
  Maria Richthoff
  Ordförande
 5. Vi anser att läraryrket är ett av de viktigaste yrkena i samhället och vill därför satsa mer på att öka dess status. Det gör vi genom en högre kvalitet på lärarutbildningen, högre löner och tillsättandet av lärarassistenter, vilka avlastar lärarna, så de kan fokusera på undervisning och på att skapa relationer med eleverna. Kartläggning av var eleverna befinner sig kunskapsmässigt ska göras tidigt så att stöd kan insättas snarast och så att särbegåvade ska få rätt stimulans.

  JA
  Christer Lagergren
  Nr 3 på liberalernas valsedel till kommunvalet i Gnesta