Kan du lova att lägga mer resurser på kulturen?

 1. Tack för att du tar upp kulturen! Gnestas starka kulturliv är en av våra viktigaste livsnerver i vår kommun. Tyvärr är Gnesta den kommun i Sörmland som lägger minst pengar per invånare på kultur och har en av de lägsta nivåerna av kulturstöd i landet. Vi vill ändra det. Vi vill öka kulturbudgeten med fokus på stödet till fria aktörer som föreningar och professionella kulturskapare. Vi vill bredda uppdraget för biblioteket, öka tillgängligheten av kultur och säkra ett jämställt föreningsstöd.

  JA
  Gustav Edman
  Gruppledare Kommunfullmäktige
 2. ja, det vill vi göra genom att strukturera och sortera ut de rena kulturfrågorna från den förvaltningsavdelning inom kommunkansliet där kulturen hamnar idag. Vi vill ha ett eget forum för kulturfrågorna. Kanske en nämnd eller en beredning. Det handlar om mångfasetterade och mycket engagerade frågor för medborgarna ju, och just därför måste det till en tydligare och mer transparent beredning och beslutsgång vilket säkerligen kommer frigöra resurser.

  JA
  Sarah Kinberg
  ordförande
 3. Kulturen är viktig för mänskliga möten och mänsklig utveckling. Kulturen ska vara fri från kommersiella intressen. Gnesta lägger förhållandevis lite pengar på kulturen vilket Vänsterpartiet vill ändra på. Vi vill sänka och helst helt ta bort avgiften till Kulturskolan för att ge alla möjlighet att delta. Vi vill också att kulturen skall få den plats den behöver genom att ha ett kulturutskott med bredare politisk representation än idag.

  JA
  Anders Simme
  Ordinarie i kommunfullmäktige
 4. Tack för din fråga!
  Kulturen är en viktig fråga för ett samhälle som håller ihop. För att kunna utveckla, bevara och bygga upp kulturen krävs det sammanhållning. Det vill vi sverigedemokrater värna om. Vår historia , natur och mycket annat som kulturen innefattar kommer vi att satsa på. Det är också viktigt att pengarna används på ett så effektivt sätt som möjligt för att få ut maximal effekt.

  JA
  Maria Richthoff
  Ordförande