Kan du lova att jobba för en bemannad polisstation alla dagar i veckan och fast positionerad ambulans i Gnesta?

 1. Sedan vi 2014 valde att satsa på en akutbil i Gnesta har vi kunnat få snabb vård på plats i kommunen. Vi vill förstärka ambulanssjukvården i länet men de sex miljonerna som ambulansen kostar kan också göra mycket annan nytta. Vi ser dock över olika lösningar nu, där både ambulanshelikopter och fast ambulans finns med. Vad gäller polisstationen är det en fråga som vi lokalpolitiker varken kan eller bör styra. Hur poliser ska motverka och lösa brott – det är en prioritering som Polisen gör bäst.

  NEJ
  Gustav Edman
  Gruppledare Kommunfullmäktige
 2. Centerpartiet i Gnesta har jobbat o kommer att jobba för en ny brandstation i Gnesta. Vår ambition är att det även skall finnas plats för både ambulans och polis i samma byggnad. Det finns många fördelar med en samordning.
  Gnesta växer, behovet av insatser ökar, alla vill känna tryggheten att snabba utryckningar kan göras av lokalt förankrad personal, som känner till hela kommunen.

  JA
  Håkan Ekstrand
  Oppositionsråd
 3. Tack för din fråga!
  Vi anser att polisnärvaro är mycket viktigt av flera skäl. Det inger respekt och det är samtidigt en trygghet för invånarna att polisen syns på våra gator och torg. Det är också viktigt att ha en snabb effektiv uttryckning i närområdet.
  Vi kommer arbeta för att vi ska ha en fast positionerad ambulans för så snabb vård som möjligt. Vi Sverigedemokrater har tidigare haft debatt i Sörmland gällande vikten av ambulanser i närområdet vilket vi fortfarande ser som viktigt.

  JA
  Maria Richthoff
  Ordförande
 4. Ja både ja och nej på den här frågan. Vad det gäller ambulans kan vi lova att verka för att vi får ambulans i den nya brandstationen som kommer byggas i Gnesta tätort. När detta blir är dock i skrivande stund oklart. Men en samlokalisering av alla blåljus fordon vore önskvärt i de nya lokalerna och det kommer vi jobba på.
  Då det gäller polisen har vi svårare att påverka. Visst behöver vi mer synliga poliser på byn, och önska kan vi men det beslutet fattas inte av oss.

  JA
  Sarah Kinberg
  ordförande
 5. Två frågor som vi inte förfogar över inom kommunens ansvar.
  Gällande Polisen så kan man ha önskningar. Att ha öppet två timmar 5 dagar i veckan vore en bra måttstock. Gällande trygghet i Gnesta så finns det delar som kommunen skulle kunna satsa på. Tillskapa en Trygghetssamordnare i Gnesta kommun som skulle vara en person som är ”spindeln i nätet ” runt trygghetsfrågor. Trygghetssamordnaren skall vara den som verkställer bland annat medlingar i samarbete med polisen och var ute i ”fältet”.

  NEJ
  Anders Simme
  Ordinarie i kommunfullmäktige