Kan du lova att försöka handla lokalt så mycket som möjligt i offentliga upphandlingar?

 1. Hej! Själv prioriterar jag lokalproducerat. Offentlig upphandling är kringskuret av en EU lagstiftning som försvårar. Vänsterpartiet är noga att hålla i pengarna och se till att klimatmålen nås. Vänsterpartiet är nöjda med att vi i Trosa nu har mer kompetent personal som kan skriva avtal vid offentlig upphandling. Vi lovar att se till att kommande avtal skrivs så att övergripande mål nås och om möjligt prioritera lokalproducerat och tjänster från företag på orten.

  JA
  Gitte Jutvik Guterstam
  Ordförande Vänsterpartiet
 2. Vi har länge drivit på om att vara så lokala som möjligt i frågor om upphandlingar och avtal. Ibland har det skett med framgång, ibland inte lika framgångsrikt.
  Lagen om offentlig upphandling och EUs regelverk försvårar ibland i upphandlingsförfarandet. Men då får vi försöka hitta nya vägar, och lära oss av de som lyckats bättre.

  För självklart vill vi att Gnesta kommun samarbetar med och handlar av så lokala aktörer som möjligt så länge det är inom lagens ramar och ekonomiskt försvarbart.

  JA
  Johan Rocklind
  Kommunalråd
 3. Vi moderater lovar att även fortsättningsvis lyfta fram det lokala näringslivet i så stort utsträckning som möjligt i alla sammanhang. Vi kommer att se till att kommunen handlar så mycket som möjligt lokalt där det är ekonomiskt försvarbart & tar gärna till oss av tips på hur andra framgångsrika kommuner arbetar lokalt. Allt för att ett brett lokalt näringsliv är oerhört viktigt för kommunens fortsatta utveckling & möjligheten att fortsätta ha ett brett utbud m hög kvalitet till våra invånare.

  JA
  Ann-Sofie Lifvenhage
  Kommunalråd
 4. Offentlig upphandling är snårigt men med rätt kravställning kan kommunen hitta rätt. Vi i Miljöpartiet har tydligt sagt att vi vill ställa högre krav för inköpen till kommunens kök och mat. Det innebär mer lokalt upphandlade varor, skarpa mål för minskad klimatpåverkan för råvarorna och ökad andel ekologisk mat. Att till exempel servera våra skolelever eller personer på äldreboende billigt utländskt kött som framställts genom att proppa friska djur fulla med antibiotika – det är inte rimligt.

  JA
  Gustav Edman
  Gruppledare
 5. Tack för din fråga!
  Vi anser att man absolut ska gynna lokala aktörer i första hand.
  Som egen nötdjursuppfödare så prioriterar jag personligen närodlat.
  Det borde vara en självklarhet att kommunen gör den prioriteringen i den mån det är möjligt.

  JA
  Maria Richthoff
  Ordförande