Kan du lova att fler utbildade lärare anställs till kommunens högstadieskola? Hur får man dit dem?

 1. Skolans viktigaste resurs är lärarna och vi i Gnesta behöver bli bättre på att ta hand om de lärare vi har och attrahera fler att söka sig till vår kommun. Vi vill ge lärare mer resurser för utveckling av skolan. Lönerna ska öka för att få fler behöriga lärare att söka sig hit. Bättre förutsättningar för Gnestas skolor, med särskilt fokus på lärarnas förutsättningar, är vår enskilt största satsning vi vill göra under kommande mandatperiod.

  JA
  Gustav Edman
  Gruppledare
 2. Vi moderater lovar att ha kunskaps- & måluppfyllelse för våra elever som högsta prioritet. För att nå en högt uppsatt målsättning behöver vi ha duktiga lärare/pedagoger – som både är skickliga på att “äga” rummet för att skapa bra undervisningsklimat samtidigt som de är kompetenta i sitt ämne & har didaktisk kunskap i att nå ut till eleverna.
  Vi ser gärna över lönen för skickliga lärare och ser till att lärare får administrativ avlastning så att de kan lägga tid på rätt saker.

  JA
  Ann-Sofie Lifvenhage
  Kommunalråd
 3. Att ge barn och unga en bra skolgång är en av våra viktigaste framtidsinvesteringar.

  En lyckad skolgång förutsätter duktiga och engagerade pedagoger, vilket vi lovar att fortsatt arbeta för att ha i Gnesta kommun

  Vi vill bland annat se över arbets- och anställningsvillkor i syfte att kunna behålla, men också rekrytera nya, bra lärare och pedagoger till alla våra skolor.

  JA
  Johan Rocklind
  Kommunalråd
 4. Tack för din fråga!
  Vi behöver skapa attraktiva karriärvägar med lönelyft för våra lärare. Läraryrket är något de ska vara stolta över. Lärarna ska vara just lärare och inte ha flera andra roller som dom faktiskt har idag pga. brist på personal. Kommunen ska erbjuda betald vidareutbildning för våra anställda inom skolan. Då höjer vi både kompetensen samt att vi får engagerad skolpersonal. Sen behöver vi ge lärarna befogenhet att åtgärda de ordningsproblem som finns.

  JA
  Maria Richthoff
  Ordförande
 5. Vi måste se över lärarnas arbetssituation. Med en förstärkt elevhälsa, vikariepool, vidareutbildning och ledningsstöd ger vi förutsättningar för en bra arbetsmiljö som både lockar nya, utbildade lärare och förmår dem som finns att stanna kvar.

  JA
  Lena Staaf
  Ordinarie i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
 6. Läraryrket är det viktigaste yrket för våra ungdomars framtid. Lärare ska lockas till skolans värld genom att yrkets status ökas. Detta sker genom högre löner och bättre lärarutbildning, och genom att lärarassistenter anställs, så läraren kan fokusera på undervisningen och på att bygga relationer med eleverna. Eleven som känner sig sedd presterar mycket bättre. Jag vet detta från drygt ett decenniums erfarenheter i skolans värld, både som lärare, skolledare och rektor. Jag har även en fil.mag. i pedagogik

  JA
  Christer Lagergren
  Nr 3 på liberalernas valsedel till kommunvalet iGnesta