Kan du lova att de satsas mer på den lokala fritidsgården för att främja ungdomars fritid?

 1. Kommunens fritidsverksamheter är viktiga och behöver få mer stöd för att kunna utvecklas. Tillsammans med ökat stöd till fritidsgården vill vi också se en satsning på föreningslivet, så det finns fler möjligheter för unga att skapa en meningsfull fritid med kultur, friluftsliv, idrott, bildning och gemenskap. När vi snart börjar bygga ett nytt kulturhus i Gnesta vill se till att det blir ett skapande kulturhus där unga människor har en stark roll och plats.

  JA
  Gustav Edman
  Gruppledare Kommunfullmäktige
 2. Det är jätteviktigt att ungdomarna har något ställe som engagerar och lockar till meningsfylld fritid. Detta gäller även för ungdomarna på landsbygden. Där finns inte så mycket som drar precis. Kulturskolan i Gnesta C ,och kommande kulturhusaktiviteter kommer locka fler ungdomar från Laxne, Björnlunda och Stjärnhov. Vi vill ge ungdomarna från ytterområdena samma möjligheter som ungdomarna i tätorten att ta del av kulturutbudet i centralorten med gratis buss i veckorna.

  JA
  Sarah Kinberg
  ordförande
 3. Fritidsgården Chill har vi under många år haft starka åsikter om för att den skall ha de personalresurser och faktiska resurser det har delvis gett resultat. Vänsterpartiet vill att ett Allaktivitetshus ska byggas där även Chill och kulturskolan ska inrymmas. Kulturskolan har idag kurser som inte alla unga lockas av efter skoldagar. Vi vill att kulturskolan skall få ett kompletterande uppdrag med Chill där det handlar om att stödja idéer av projektform där ungdomar får forma innehållet.

  JA
  Anders Simme
  Ordinarie i kommunfullmäktige
 4. Tack för din fråga!
  Vi Sverigedemokrater ser gärna att det finns aktiviteter för våra barn/ungdomar, både fysiska aktiviteter och fritidsgård att umgås på. Idag finns det lokaler som nästintill står tomma, det är resursslöseri. Vi ser gärna att dom nyttjas igen.
  Barnen från landsbygden behöver en meningsfull plats att kunna gå till.

  JA
  Maria Richthoff
  Ordförande