Kan du lova att påbörja projektering och byggande av flerfamiljshus på nuvarande brandkårstomten i Malmköping inom kommande mandatperiod?

 1. Det behövs nya seniorlägenheter i attraktiva lägen som gör att det går att få ett bekvämt boende på hemorten. Det skulle också hjälpa till att starta flyttkedjor och frigöra villor och radhus för yngre människor. Det är en högprioriterad fråga för oss och vi behöver undersöka påverkan på Räddningstjänsten före beslut. Fungerar inte den tomten får vi leta rätt på en bättre.

  NEJ
  Greta Suvén
  Ordförande
 2. Vi vill att man ser över möjligheten för nya och moderna bostäder i Malmköping.
  Om det är på den platsen eller om det finns alternativ måste man också utreda.

  JA
  Jonas Thyrén
  Ledamot kommunstyrelsen
 3. Malmköping har stora behov av platser för årsrika invånare.
  Brandkårstomten skulle passa bra för att bygga trygghetsboende där.
  Under nästa mandatperiod kommer Liberalerna arbeta för att tomter ska erbjudas till allmänheten för byggnation på Malmakvarn.

  JA
  Oxana Erixon
  Ordförande Liberalerna Flen
 4. Vi kan inte lova att det blir just på brandkårstomten. Vi behöver fler trygghetsboende det finns ingen tvekan om men vi måste utreda vilka platser som passar bäst.

  NEJ
  Kaj Johansson
  Ordförande
 5. Vi är positiva till att se över möjligheten att bygga fler bostäder, men om det är just “Brandkårstomten” som är aktuell är svårt att lova. Det finns flera faktorer som spelar in bland annat att vi i dagsläget inte har någon annan planerad plats för brandstationen samt att tomten har ytterligare två byggnader som disponeras av annan.

  NEJ
  Emma Dahlin
  Gruppledare/Oppositionsråd
 6. Det finns idag ett behov av nya bostäder i Flens Kommun. Vi är positiva till att bygga flerfamiljshus i Malmköping där brandkårstomten är ett alternativ.

  JA
  Anders Karlsson
  Kandidat Kristdemokraterna Kommunvalet
 7. Tack för din fråga!
  Vi kan tyvärr inte lova att det byggs på just den tomten.Det finns i nuläget ingen detaljplan för det området, så det behöver utredas och beslutas först
  Det finns flera byggprojekt som ska färdigställas samt finansieras . Vi kommer jobba för att det byggs där behoven finns.

  NEJ
  Christine Hallinder
  Ordförande