Kan du lova kan du lova att göra klar Variaövergången över järnvägen i Flen i höst?

 1. Att göra iordning Variaövergången är en väldigt angelägen & prioriterad fråga för oss men vi tror inte att det är realistiskt att det är klart redan under hösten. Barnens skolväg måste säkras på annat sätt med t ex “skoltrafikpoliser”.

  NEJ
  Kaj Johansson
  Ordförande
 2. Det finns flera anledningar att arbeta för att övergången förbättras. Framförallt handlar det om säkra skolvägar för barn och ungdomar, alla oskyddade trafikanter som passerar övergången och för att minska den tunga trafiken inne i centrala Flen. Då det är flera parter inblandade krävs det långsiktiga, stabila och transparenta dialoger.

  NEJ
  Emma Dahlin
  Gruppledare/Oppositionsråd
 3. Då frågan inte “ägs” av kommunen är det svårt att lova. Men självfallet ska vi arbeta för att Variaövergången ska bli säkrare.

  NEJ
  Berit Hyllbrant
  Gruppledare
 4. Nej, det kan vi tyvärr inte lova, eftersom det är Trafikverket som ansvarar för Variaövergången. Det vi kan lova är att fortsatt pressa på och jobba tillsammans med Trafikverket för att hitta en lösning så snabbt som möjligt.

  NEJ
  Karina Krogh
  Gruppledare
 5. Nej, det kan vi inte. Det är trafikverket som avgör när detta kan ske. Vi försöker självfallet påverka att detta kan komma till stånd så fort som det bara går.

  NEJ
  Anders Berglöv
  Kommunalråd
 6. Frågan ligger hos trafikverket och inte hos kommunen. Vi arbetar dock med att påverka Trafikverket så att Variaövergången blir klar så snart som möjligt.

  NEJ
  Anders Karlsson
  Kristdemokraterna
 7. Tack för din fråga!
  Tyvärr det kan vi inte lova det, eftersom det är trafikverkets ansvar
  och inte kommunens.

  NEJ
  Christine Hallinder
  Ordförande
 8. Det vore mycket angeläget men det kan vi tyvärr inte lova eftersom det är Trafikverket som ansvarar för frågan.

  NEJ
  Greta Suvén
  Ordförande