Kan du lova att sätta in mer belysningar utomhus? Många platser är tyvärr för mörka, vilket ökar otryggheten när mörkret infaller.

 1. Tack för din fråga!
  Vi anser att det behövs mer belysning på vissa platser i kommunen.
  Vi vill även öka antalet kameror för invånarnas säkerhet.

  JA
  Christine Hallinder
  Ordförande
 2. Det offentliga rummet ska vara till för alla. Vi kommer alltid att ha ett jämställt perspektiv med oss där vi kan vara med att påverka stadsplanering, uppdatering och utformning av det offentliga rummet. I det perspektivet ingår att platser utomhus ska vara väl belysta och utformade på ett sådant sätt att det inte skapar obehag för den som behöver passera eller vistas där. I Flens kommun finns det ett antal platser som behöver ses över ur den aspekten.

  JA
  Rose-Marie Fältskog
  Kandidat till kommunfullmäktige
 3. Vi vill göra Flen till en trygg kommun för alla som bor här, oavsett tid på dygnet eller var du är. Det är oacceptabelt att många medborgare upplever en ökad otrygghet och rädsla för att utsättas för brott. . Här ser vi att kameraövervakning på utsatta områden och god belysning är viktiga verktyg för att öka tryggheten.

  JA
  Emma Dahlin
  Gruppledare/Oppositionsråd
 4. Tryggheten måste försvaras även i Flens kommun. Vi har bl.a krävt att busshållplatser ska förses med belysning.

  JA
  Berit Hyllbrant
  Gruppledare