Kan du lova att satsa mera på landsbygden istället för att ensidigt prioritera centralorten?

 1. JA, det kan vi lova! Vi tror att Flens kommun behöver en välfungerande centralort, men också att det är på landsbygden att det finns ett stort utvecklingspotential för kommunen. Därför har vi drivit frågan om att bevara landsbygdsskolorna, utvecklingen av bredband och arbetet med ortsutveckling. Det kommer vi fortsätta göra, men också arbeta för mer kollektivtrafik mellan orterna.

  JA
  Karina Krogh
  Gruppledare för Centerpartiet i Flen
 2. Nej, det kan vi inte lova, vi vill ha en kommunal service som tillgodoser våra invånares behov i alla delar av kommunen!

  NEJ
  Anders Berglöv
  Kommunalråd
 3. Liberalerna verkligen gör och kommer fortsätta göra allt och lite för att små orterna blir sedda.
  Under senaste mandatperiod hade vi lagt flera följande förslag:
  – att samtliga busshållplatser i kommunen förses med belysning
  – att samtliga orter i kommunen fördes med offentliga toaletter
  – att avsätta 100 000 till varje bygderåd i kommunen för att stödja eldsjälarnas arbete
  – att bevilja avgiftsfria busskort i kommun till barn/ungdomar samt personer 65+
  Vi fick AVSLAG på samtliga tyvärr.

  JA
  Oxana Erixon
  Ordförande Liberalerna Flen
 4. Landsbygden är grunden för flera av Sveriges viktigaste näringar. Människor måste kunna bo och arbeta i hela vår kommun. Landsbygden är beroende av goda villkor för företagande, att det ska vara enkelt att anställa samt goda förutsättningar för jobb och företagande. Vi tycker det ska vara enklare att bygga på landsbygden därför behövs mer ändamålsenliga regler för strandskyddet. Vi har lagt förslag om en Landsbygdsstrategi och att tillsätta en Landsbygdslots – som kommunen nu jobbar med.

  JA
  Emma Dahlin
  Gruppledare/Oppositionsråd
 5. Vi kommer att satsa på hela kommunen. Man kan alltid diskutera var det ska satsas mest & hur resurserna ska användas. Viss samhällsservice kan bara finnas där det bor en viss mängd människor. Det betyder inte att landsbygden ska glömmas bort. Tvärtom måste vi satsa på att förbättra samhällsservicen på landsbygden. Vi har föreslagit bättre & billigare kommunikationer, vi stödjer utbyggnaden av fibernätet, att kommunen ska erbjuda e-tjänster så att man kan göra saker utan att resa till en tätort.

  JA
  Kaj Johansson
  Ordförande
 6. Tack för din fråga!
  SJÄLVKLART!
  Levande landsbygd är en av våra största prioritetsfrågor.
  Vi utelämnar ingen kommundel.

  JA
  Christine Hallinder
  Ordförande
 7. Självklart måste vi skapa förutsättningar för en levande landsbygd. Det skapar vi t ex genom bra kommunikationer, bredbandsutbyggnad och projektet med ortsutveckling i alla kommunens orter.

  JA
  Anders Karlsson
  Kandidat Kristdemokraterna Kommunvalet
 8. Vi vill göra långsiktiga och hållbara lösningar för hela kommunen, inte satsa ensidigt på någon.

  JA
  Cecilia Friis
  Gruppledare